Apel de expunere a intenției de participare în cadrul focus-grupurilor aferente Programului Operațional România-Republica Moldova 2021-2027

Mie, 07/04/2021 - 11:48 |

În contextul viitorului Program Operațional România – Republica Moldova 2021 – 2027 și în vederea derulării consultărilor preliminare (focus grupuri) cu toți factorii interesați pentru identificarea direcțiilor de finanțare, Autoritatea de Management lansează apelul public de depunere a intenției de participare pentru Organizațiile Non-Guvernamentale (ONG) care activează în domeniile inovării, economic (inclusiv antreprenoriat), turism, mediu (în particular schimbări climatice și riscuri de mediu, biodiversitate și resurse naturale, poluarea aerului), conectivitate digitală, infrastructură durabilă, inteligentă și intermodală, educație, sănătate și incluziune socială, cultură, capacitate instituțională, societate civilă (în special cooperarea între comunități), managementul frontierei, managementul riscurilor dezastrelor. 

Participarea la focus grupuri va fi realizată în format on-line în perioada aprilie-mai 2021, va fi voluntară și nu va fi remunerată. În cazul unui număr mare de organizații care își manifestă interesul de a participa la aceste grupuri, vor avea prioritate cele care au desfășurat o activitate mai îndelungată în domeniul vizat, în limita a două (2) ONG per focus grup (organizate în funcție de obiectivele de politici avute în vedere în etapa de programare). 

Organizațiile interesate sunt invitate să transmită un email de intenție la adresa info.ro-ua-md@mdrap.ro până la data de 12 aprilie 2021, indicând cel puțin următoarele informații:

1. Programul România-Republica Moldova 

2. Domeniul vizat

3. Relevanța activității organizației pentru domeniul ales (maximum 10  rânduri)

4. Data înființării organizației

5. Experiența în cooperarea transfrontalieră (maximum 10 rânduri)

6. Date de contact

În situația în care organizația dumneavoastră va fi selectată pentru participarea la un focus grup, veți fi informați cu cel puțin 5 zile în avans cu privire la data și ora întâlnirii, și veți primi link-ul întâlnirii și indicații de conectare.