Circulara bugetară

Anual, în conformitate cu calendarul bugetar, Ministerul Finanțelor emite circulara cu privire la elaborarea şi prezentarea propunerilor la proiectul Bugetului de Stat pe anul bugetar următor. Circulara bugetară se remite în adresa Autorităților Publice Centrale, cu scopul de a le îndruma în procesul de elaborare a propunerilor la proiectul Bugetului de Stat.

Ca structură şi conţinut, circulara anuală privind elaborarea proiectului Bugetului de Stat include:

  • dispoziţii generale, care oferă referinţe la cadrul legal şi normativ în ce priveşte procesul de elaborare a Bugetului de Stat, precum şi termenele limită pentru prezentarea informaţiei;
  • prognoza principalilor indicatori macroeconomici pe termen mediu (ex. rata inflaţiei, rata de schimb a monedei naţionale etc.);
  • sumarul priorităţilor de politici pentru următorul an bugetar şi pe termen mediu;
  • limitele de resurse şi cheltuieli de la Bugetul de Stat pe Autorități Publice Centrale;
  • particularităţi specifice de estimare a relaţiilor interbugetare, în special privind transferurile de la bugetul de stat către BASS şi FAOAM, precum şi privind transferurile cu destinaţie specială de la Bugetul de Stat către bugetele locale;
  • particularităţi specifice şi cerinţe adiţionale cu privire la elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget.
Etichete: