Bugetul public național

Potrivit articolului 26 al Legii nr. 181 privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, bugetul public național al Republicii Moldova include bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile obligatorii de asigurări sociale de sănătate, bugetele locale. 

Ministerului Finanțelor este responsabil pentru elaborarea bugetului, prin contribuția ministerelor de resort și a altor agenții. Acest exercițiu este gestionat, în mod obișnuit, de către Direcția Generală de Sinteză Bugetară a Ministerului Finanțelor.