Buget

Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

Autoritatea publică centrală în domeniul protecției sociale este responsabilă de elaborarea politicilor în domeniul asigurărilor sociale de stat şi asistenței sociale şi prezintă Ministerului Finanțelor, în baza propunerilor Casei Naționale de Asigurări Sociale, prognoze ale bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) şi alte informații necesare pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu, promovează proiectul legii BASS, monitorizează şi analizează executarea BASS, precum şi performanța în cadrul programelor, înaintează Guvernului propuneri în vederea asigurării stabilității financiare a sistemului public de asigurări sociale;

Casa Națională de Asigurări Sociale funcționează ca organ executiv, cu personalitate juridică, ce prognozează, administrează, promovează, gestionează sistemul public de asigurări sociale, aplică politicile și strategiile de asigurări sociale.