Buget

Salarizarea în sectorul bugetar

Sistemul de salarizare reprezintă totalitatea reglementărilor ce stabilesc condițiile în care angajatorul își execută contraprestația reprezentată de plata muncii față de activitatea îndeplinită de fiecare salariat (angajat), operațiunile și activitățile care constau în determinarea și plata salariului precum: relevarea situației salariatului, compunerea salariului din elemente constitutive, achitarea salariilor, etc.

În contextul reformei administrației publice centrale de specialitate, conform pct.6 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, aprobat prin anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30 august 2017, misiunea de a elabora politici publice eficiente în domeniu salarizării în sectorul bugetar revine Ministerului Finanțelor.