Buget

Bugetul de Stat

Buget de Stat reprezintă totalitatea veniturilor, a cheltuielilor şi a surselor de finanţare destinate pentru realizarea funcţiilor autorităţilor publice centrale, cu excepţia funcţiilor proprii sistemului public de asigurări sociale şi sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, precum şi pentru stabilirea relaţiilor cu alte bugete. Bugetul de stat se administrează de către Ministerul Finanţelor.

Ministerului Finanțelor este responsabil pentru elaborarea bugetului, cu contribuția ministerelor de resort și a altor agenții. Acest exercițiu este gestionat de către Direcția politici bugetare și sinteză bugetară a Ministerului Finanțelor.