Buget

Ce este Guvernanța bugetar-fiscală?

Guvernanța bugetar-fiscală reprezintă un element al responsabilității bugetar-fiscale generale și poate fi definită ca un set de reguli, reglementări și proceduri, care influențează modul în care politica bugetar-fiscală este elaborată, aprobată, implementată și monitorizată.

O guvernanță bugetar-fiscală efectivă cuprinde:

  • Reguli bugetar-fiscale naționale – reprezintă limite numerice privind indicatorii bugetari principali (ex. reguli cu privire la datorie, sold bugetar, cheltuieli și venituri), care impun o constrângere de lungă durată asupra politicii bugetar-fiscale și care previn apariția dezechilibrelor bugetare pe termen mediu și lung.
  • Transparența bugetar-fiscală și existența unor instituții bugetar-fiscale independente – se referă la disponibilitatea largă de informații cu privire la formularea și implementarea politicii bugetar-fiscale și existența unor instituții publice independente, care contribuie la elaborarea politicilor fiscale și monitorizează performanța fiscală prin furnizarea unor analize, evaluări și recomandări. Aceste instituții se referă la existența supravegherii independente de către Parlament, consiliu bugetar-fiscal independent, auditul public extern (instituția supremă de audit). De asemenea, transparența se referă la politicile guvernamentale deschise, publicul fiind conștient despre politicile bugetar-fiscale.
  • Formularea și implementarea politicii bugetar-fiscale pe termen mediu în mod practic realizat prin cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM). CBTM se referă în general la setul de reguli și proceduri care stau la baza elaborării politicilor bugetar-fiscale peste limitele anului bugetar. Acesta prevede adoptarea unui orizont de cel puțin 3 ani pentru a asigura o perspectivă de planificare bugetară multianuală.