Ce reprezintă Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM)?

Documentele CBTM sunt elaborate anual cu scopul de a încadra bugetul într-o perspectivă de termen mediu.

CBTM este elaborat în două etape:

  • Prima etapă vizează asigurarea unei discipline fiscale agregate și sustenabilitatea politicilor bugetare, prin elaborarea unui cadru fiscal pe termen mediu și a unui cadru macroeconomic pe termen mediu. CBTM ar trebui să se bazeze pe previziuni realiste privind veniturile. Pregătirea sa ar trebui să implice departamentele responsabile de gestionarea macroeconomică, bugetară și gestionarea veniturilor.
  • A doua etapă se axează pe alocarea resurselor intersectoriale, prin pregătirea unui CBTM constând în estimări de cheltuieli anticipate agregate pe sectoare sau ministere.

În Republica Moldova, Cadrul Bugetar pe Termen Mediu – document prin care se stabilesc obiectivele politicii bugetar-fiscale şi se determină cadrul de resurse şi cheltuieli ale bugetului public naţional şi ale componentelor acestuia în perspectiva de trei ani.

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 stabilește cadrul juridic general privind elaborarea și aprobarea procesele de pregătire și aprobare a CBTM.

Anual, în conformitate cu calendarul bugetar, Guvernul aprobă cadrul bugetar pe termen mediu şi îl prezintă spre informare Parlamentului.

Cadrul bugetar pe termen mediu se elaborează de către Ministerul Finanţelor, în comun cu alte autorităţi publice responsabile, în conformitate cu principiile şi regulile bugetar-fiscale stabilite de prezenta lege.

Cadrul bugetar pe termen mediu cuprinde:

  • cadrul macroeconomic;
  • politica bugetar-fiscală;
  • cadrul macrobugetar;
  • cadrul de cheltuieli.