Buget

Informații cu caracter metodologic

În acest compartiment găsiți norme metodologice cu privire la estimarea, planificarea și raportarea cheltuielilor de personal și a numărului de unități de personal în sectorul bugetar, precum și circulare/note cu caracter informativ de aplicare a legislației în domeniu.