Documente relevante

Clasificația bugetară

Clasificația bugetară este importantă pentru formularea politicilor, identificarea alocării resurselor între sectoare și identificarea activităților Guvernului. Clasificația este, de asemenea, necesară pentru stabilirea responsabilității în ceea ce privește respectarea politicilor și performanțelor și a administrării zilnice a bugetului.

Cele mai cunoscute sisteme de clasificare sunt "Clasificația funcțiilor guvernului (COFOG)", elaborată de către Organizația Națiunilor Unite și "Clasificația statisticilor financiare guvernamentale (GFS)", elaborată de către FMI.

Sistemul de clasificație bugetară aplicat în Republica Moldova, aprobat în 2015, este în conformitate cu sistemele ONU și FMI, și include:

  • Clasificația funcțională, pentru analiza istorică și formularea politicilor;
  • Clasificația organizațională, pentru responsabilitate;
  • Clasificația fondului, pentru sursa de finanțare;
  • Clasificația economică, pentru controlul cheltuielilor elementelor-rând;
  • Clasificația programelor, pentru formularea politicilor și responsabilitatea performanțelor.