Buget

Setul metodologic

Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului are drept scop reglementarea metodologică a procesului de planificare bugetară şi are menirea de a susţine implementarea legislaţiei bugetare. În special, Setul determină etapele, datele-limită principale şi responsabilităţile în procesul de elaborare a bugetului, stabileşte procedurile, cerinţele şi formatele de prezentare a informaţiei necesare pentru elaborarea şi aprobarea cadrului bugetar pe termen mediu şi a bugetelor anuale. Setul reglementează, de asemenea, modul de repartizare a bugetelor aprobate, precum şi de modificare a bugetelor pe parcursul anului bugetar.

Ca domeniu de aplicare, Setul are un caracter cuprinzător şi stabileşte reglementări metodologice generale pentru elaborarea, aprobarea și modificarea tuturor bugetelor componente ale bugetului public naţional: BS, BASS, FAOAM şi BL. Suplimentar, Setul cuprinde prevederi specifice fiecărui buget aparte, dar care sunt conforme principiilor, regulilor și procedurilor bugetare generale.

Setul este elaborat în contextul unei reforme complexe în domeniul managementului finanţelor publice, iar normele şi procedurile sunt ajustate la bunele practici internaţionale.