Buget

Procesul de elaborare a legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Nr. d/oDataActivitate realizatăDocumente de referință

1.

28 iulie 2017

Aprobarea Conceptului privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar prin Dispoziția Prim-ministrului nr. 80-d din 28 iulie 2017

Opinia și recomandările Băncii Mondiale

Opinia și recomandările CALM

2.

21 decembrie 2017

Solicitarea, prin scrisoarea nr. 12-03-501 din 21.12.2017, a candidaturilor pentru a fi incluse în grupul de lucru și echipa de evaluatori constituite în scopul realizării sarcinilor ce țin de elaborarea proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Propunerile parvenite de la autorități 

3.

19 ianuarie 2018

- Aprobarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 14 din 19.01.2018 prin care se instituie Grupul de lucru pentru evaluarea posturilor în sectorul bugetar și Echipa de evaluatori a posturilor din sectorul bugetar

- Aprobarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 15 din 19.01.2018 „Despre aprobarea Metodologiei privind evaluarea posturilor în sectorul bugetar”

 

4.

08-09 februarie 2018

Desfășurarea Atelierului de lucru cu tematica „Analiza posturilor din eșantionul de referință din sectorul bugetar”

Analiza si evaluarea posturilor

Chestionar privind descrierea postului

Instrucțiune de completare a chestionarului

5.

08 februarie 2018

Informarea autorităților publice, prin scrisoarea nr. 08-03-105 din 08.02.2018, despre demararea procesului de descriere/analiză a 200 de posturi generice din eșantionul de referință

Lista cu 200 de posturi din eșantionul de referință

6.

19 februarie 2018

Elaborarea Calendarului activităților ce țin de elaborarea proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

 

7.

februarie - martie 2018

Analiza posturilor prin intervievarea persoanelor ce dețin posturile selectate din eșantionul de referință: 200 de chestionare cu suportul Organizației Mondiale a Muncii, iar 100 de chestionare - de către funcționarii publici incluși în Echipa de evaluare.

În paralel se efectuează colectarea datelor ajustate privind condițiile actuale de salarizare pe fiecare funcție instituită în autoritățile/instituțiile publice pentru a asigura calcularea impactului noii legi.

Lista cu 100 de posturi din eșantionul de referință

8.

27-28 martie 2018

Desfășurarea Atelierului de instruire cu tematica „Evaluarea posturilor din eșantionul de referință din sectorul bugetar”, cu scopul formării competențelor necesare pentru realizarea exercițiului de evaluare a posturilor din eșantionul de referință, conform metodologiei și a criteriilor de evaluare aprobate. 

Prezentare: Evaluarea posturilor

9.

10-17 aprilie 2018

Demararea activităților de evaluare a posturilor prin realizarea exercițiului de analiză și ierarhizare a posturilor din eșantionul de referință de către Grupul de lucru

 

10.

25-27 aprilie, 08-11 mai 2018

Realizarea analizei simplificate a 1604 de posturi din sectorul bugetar, care urmărește stabilirea poziției în ierarhie a fiecărui post vizat relativ la cele deja evaluate, precum și încadrarea acestora în grade și clase de ierarhizare

 

11.

06 iulie 2018

Elaborarea Raportului cu privire la rezultatele evaluării posturilor în sectorul bugetar

 

12.

25 octombrie 2018

Plasarea proiectului legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar pe site-ul Ministerului Finanțelor (www.mf.gov.md), directoriul „Transparența decizională”, secțiunea „Procesul decizional”.

Demararea consultărilor publice privind proiectul legii

 

13.

29-31 octombrie 2018

Desfășurarea atelierelor de prezentare a proiectului legii cu părțile interesate

Prezentare:  Proiectul legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar