Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă

Instituția Publică Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGPAE) (inițial numită Directoratul Liniei de Credit) a fost creată în anul 1995 în cadrul Băncii Naționale a Moldovei în scopul implementării liniei de credit acordate pentru dezvoltarea sectorul privat, finanțate de Banca Mondială. Activitatea OGPAE este reglementată de Hotărârea de Guvern nr. 338 din 03.06.2020.

Oficiul are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competență.

Sarcinile principale
 
  • ​contribuirea, pe baza experienței relevante, la formularea propunerilor în procesul de programare aferent programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională;
  • asigurarea suportului beneficiarilor naționali în procesul de depunere a cererii de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte din programele de cooperare transfrontalieră și transnațională;
  • asigurarea suportului instituțiilor naționale în întreprinderea acțiunilor necesare pentru desemnarea și punerea în aplicare, la toate etapele, a sistemului național de management și control aferent programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională, dar și la etapa de implementare și monitorizare;
  • contribuirea la asigurarea vizibilității programelor de cooperare transfrontaliere și transnaționale eligibile pentru RM;
  • asigurarea organizării instruirilor pentru beneficiari, auditori/controlori și instituțiile naționale;
  • participarea activă în cadrul procesului de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul apelurilor lansate în programele de cooperare transfrontalieră și transnațională;
  • recreditarea și administrarea resurselor liniilor de credit investiționale pentru dezvoltare prin intermediul instituțiilor financiare participante eligibile, finanțate din împrumuturile externe de stat și/sau alte fonduri și granturi acordate Oficiului în gestiune și evidență;
  • implementarea proiectelor/programelor de asistență externă
Contactele OGP AE


Adresa: str. Mitropolitul Bănulescu Bodoni 57/1, of. 304-307.
Chișinău, Republica Moldova
Tel..  +373 22 232 963
         +373 22 238 246
         +373 22 238 247
Fax: + 373 22 238 248

E-mail: ogpae@ogpae.gov.md

web: www.ogpae.gov.md