Datoria de stat

Datoria de stat include obligaţiile contractuale pecuniare curente şi scadente ale statului, şi dobânzile datorate şi neonorate, apărute din calitatea statului de debitor sau fidejusor, fiind contractate, în numele Republicii Moldova, de Guvern, prin intermediul Ministerului Finanţelor, în monedă naţională sau în valută străină.

Lun, 05/06/2017 - 17:47 -- aap_admin