Rapoarte privind datoria sectorului public

În conformitate cu Legea Nr. 419 din 22.12.2006, cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, Ministerul Finanţelor este unicul organ autorizat să întocmească următoarele rapoarte:

  1. raportul privind datoria de stat;
  2. raportul privind garanţiile de stat;
  3. raportul privind recreditarea de stat.

Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Economiei şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale și locale, întreprinderile de stat/municipale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public prezintă Ministerului Finanţelor informaţia necesară pentru elaborarea rapoartelor respective.

Guvernul stabileşte procedura de raportare a informaţiei necesare pentru monitorizarea datoriei sectorului public. Ministerul Finanţelor generalizează şi monitorizează datele cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, prezintă Guvernului şi Parlamentului raportul trimestrial în decurs de 70 de zile de la finele trimestrului respectiv, şi raportul anual în decurs de 90 de zile de la finele anului respectiv.