Programul de management al datoriei de stat

În conformitate cu prevederile Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, Ministerul Finanţelor administrează datoria de stat şi garanţiile de stat.

În acest scop, Ministerul Finanțelor publică periodic programele de management al datoriei de stat pe termen mediu.

Ultimul program elaborat este Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu pentru anii 2022-2024”. Programul stabileşte obiectivul fundamental al procesului de management al datoriei de stat, obiectivele specifice, acţiunile care vor fi întreprinse pentru realizarea obiectivelor, precum și o analiză detaliată a riscurilor aferente datoriei de stat, impactul și măsurile de atenuare propuse.