Garanțiile de stat

Garanţia de stat reprezintă un angajament asumat, în contul şi în numele statului, de către Guvern, în calitate de garant, de a plăti la scadenţă obligaţiile neonorate ale debitorului garantat. Garanțiile de stat se pot diviza în:

  • garanţie de stat externă – garanţie de stat emisă în favoarea unui creditor care este nerezident;
  • garanţie de stat internă – garanţie de stat emisă în favoarea unui creditor care este rezident;
  • garanţie a unităţii administrativ-teritoriale – angajament asumat, în contul şi în numele unităţii administrativ-teritoriale, de către autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale, în calitate de garant, de a plăti la scadenţă obligaţiile neonorate ale debitorului garantat;