Auditul datoriei

Curtea de Conturi este instituţia supremă de audit a Republicii Moldova, care exercită controlul asupra modului de formare, administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare publice şi a patrimoniului public prin realizarea auditului public extern în conformitate cu standardele internaţionale ale instituţiilor supreme de audit.

 


Parlamentul Republicii Moldova 260/07.12.2017
Lege privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a R. Moldova
Monitorul Oficial al R. Moldova, 1-6/18, 05.01.2018