Piața valorilor mobiliare de stat

Piața primară a Valorilor Mobiliare de Stat (VMS)

În Republica Moldova, piața valorilor mobiliare de stat a fost înființată în anul 1995. Din acel moment, Ministerul Finanţelor, emitent al valorilor mobiliare de stat, în colaborare cu Banca Naţională a Moldovei, în calitate de agent fiscal al statului, au întreprins o serie de măsuri în vederea creării condiţiilor dezvoltării unei pieţe financiare moderne.

Ministerul Finanţelor emite pe piaţa internă două tipuri de  valori mobiliare de stat:

  • Bonuri de trezorerie – valori mobiliare de stat pe termen scurt, emise cu scont şi răscumpărate la scadenţă la valoarea lor nominală, având termenul de circulaţie până la un an (91, 182 şi 364 zile).
  • Obligaţiuni de stat – valori mobiliare de stat pe termen lung, emise cu o rată flotantă sau fixă a dobânzii. Dobânda (cupoanele) la obligaţiunile de stat se achită periodic. Obligaţiunile de stat pot fi vândute cu scont, la preţul lor nominal sau cu primă şi sunt răscumpărate la scadenţă la valoarea lor nominală (de la 1 an până la  5 ani).

Licitaţiile de vânzare a VMS se desfăşoară în conformitate cu un calendar orientativ elaborat şi aprobat trimestrial de către Ministerul Finanţelor.

Caracteristicile VMS, modalitatea de plasare, de plată a dobânzilor aferente şi de răscumpărare a acestora, precum şi elementele de identificare ale emisiunilor sunt stabilite prin comunicatele de plasare a VMS.

Săptămânal, în fiecare zi de marţi, pentru bonurile de trezorerie şi lunar, în ziua de miercuri, pentru obligațiunile de stat se publică informația privind rezultatele licitațiilor de plasare a valorilor mobiliare de stat.

Persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă a Republicii Moldova poate procura valori mobiliare de stat prin intermediul  unui dealer primar.

Din momentul înființării pieței valorilor mobiliare de stat, statul n-a reținut niciodată plata pentru răscumpărarea valorilor mobiliare de stat sau a dobânzilor.