Piața primară a Valorilor Mobiliare de Stat (VMS)

În Republica Moldova, piața valorilor mobiliare de stat a fost înființată în anul 1995. Din acel moment, Ministerul Finanțelor, emitent al valorilor mobiliare de stat, în colaborare cu Banca Națională a Moldovei, în calitate de agent al statului, au întreprins o serie de măsuri în vederea creării condițiilor dezvoltării unei piețe financiare moderne.

Ministerul Finanțelor emite pe piața internă două tipuri de  valori mobiliare de stat:

  • Bonuri de trezorerie – valori mobiliare de stat pe termen scurt, emise cu scont și răscumpărate la scadență la valoarea lor nominală, având termenul de circulație până la un an (91, 182 și 364 zile).
  • Obligațiuni de stat – valori mobiliare de stat pe termen lung (de la 1 an și mai mare), emise cu o rată flotantă sau fixă a dobânzii. Dobânda (cupoanele) la obligațiunile de stat se achită periodic. Obligațiunile de stat pot fi vândute cu scont, la prețul lor nominal sau cu primă și sunt răscumpărate la scadență la valoarea lor nominală.

Licitațiile de vânzare a VMS se desfășoară, de regulă, în prima și a treia săptămână, a fiecărei luni, în conformitate cu un calendar orientativ elaborat și aprobat trimestrial de către Ministerul Finanțelor. 

Caracteristicile VMS, modalitatea de plasare/răscumpărare anticipată, de plată a dobânzilor aferente și de răscumpărare a acestora, precum și elementele de identificare ale emisiunilor sunt stabilite prin comunicatele de anunț a VMS.

Persoană fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă a Republicii Moldova poate procura valori mobiliare de stat prin intermediul  unui dealer primar.

Cheltuielile pentru onorarea angajamentelor de deservire a datoriei de stat, conform legislației în vigoare, sunt prioritare. Astfel, din momentul înființării pieței valorilor mobiliare de stat, statul mereu și-a onorat obligațiile de plată pentru răscumpărarea valorilor mobiliare de stat sau a dobânzilor, acestea fiind caracterizate cu risc nul.