Datoria de stat internă

Datoria de stat internă este o parte integrantă a datoriei de stat, reprezentând totalul sumelor obligaţiilor neonorate şi dobânzilor datorate şi neonorate, contractate în numele Republicii Moldova de Guvern, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de la rezidenţii Republicii Moldova. Valorile mobiliare de stat emise pentru a fi plasate pe piaţa internă a Republicii Moldova, care sunt procurate de către nerezidenţi, sunt atribuite datoriei de stat interne.

Lun, 05/06/2017 - 19:45 -- aap_admin