Finanțarea adițională sub formă de grant pentru Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19” a fost valorificată integral

Mie, 03/02/2021 - 15:16 |

Ministerul Finanțelor de comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au asigurat, către finele lunii ianuarie curent,  debursarea integrală a 3,48 milioane dolari SUA (asistență nerambursabilă) din cadrul Acordului de grant privind finanțarea adițională pentru Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19” dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, semnat la 23 decembrie 2020.

Întreaga sumă debursată reprezintă finanțarea retroactivă a cheltuielilor executate din martie 2020 din contul Bugetului Public Național, destinate consolidării instituțiilor de sănătate publică în lupta cu focarul de COVID-19, precum și fortificării capacităților tehnice ale laboratoarelor de sănătate publică din țară. Astfel, cele 3,48 milioane dolari SUA, debursate pe conturile Ministerului Finanțelor vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor incluse în Legea bugetului de stat pentru anul 2021.

Finanțarea adițională în cauză a fost alocată din cadrul Facilității de finanțare în situații pandemice (Pandemic Emergency Financing Facility Fund - PEF) în contextul impulsionării atingerii obiectivului de dezvoltare al proiectului „Răspuns de Urgență la COVID-19”, finanțat în baza Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, semnat la 28 aprilie 2020, în valoare de 52,9 milioane Euro (împrumut).