Acordurile de finanțare din cadrul Programului Anual de Acțiuni pentru 2018 (PAA 2018) al Uniunii Europene (UE) pentru Republica Moldova au fost semnate

Lun, 29/07/2019 - 17:07 |

La 24 iulie curent, la Bruxelles, au fost semnate cele 3 acorduri de finanțare din cadrul Programului Anual de Acțiuni pentru 2018 (PAA 2018) al Uniunii Europene (UE) pentru Republica Moldova 

Valoare totală a PAA 2018 constituie 50,75 mil. EUR asistență nerambursabilă, inclusiv:

Scopul: Creșterea capacităților instituționale și operaționale consolidate ale instituțiilor specializate de investigare și ale Procuraturilor, pentru prevenirea și lupta eficientă și efectivă împotriva corupției și spălării banilor.

Scopul: Creșterea capacităților instituționale a autorităților publice locale (Ungheni și Cahul) întru implementarea unei strategii de dezvoltare socio-economice, orientată spre nivel local și ecologic, întru susținerea unei creșteri și dezvoltări locale integrate;

Scopul: Creșterea ratei de participare a Republicii Moldova în cadrul programelor UE, promovarea egalității de gen și abilitarea femeilor prin implementarea consolidată a integrării perspectivei de gen în politicile publice locale, precum și combaterea violenței domestice.

Scopul: Îmbunătățirea condițiilor de viață pe cele două maluri ale Nistrului prin creșterea oportunităților economice și crearea de locurilor de muncă. Ca un factor de stimulare a dezvoltării și a încrederii. (vor fi inițiate două proiecte de restaurare-conservare: restaurarea părții istorice a cetății Bender și conservarea-restaurarea Circului din Chișinău în vederea transformării acestuia într-o arenă națională de spectacole multi-modale).

Acordurile de finanțare în cauză vor intra în vigoarea la data semnării acestora, cu excepția Acordului de Finanțare Suport pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE. Acesta din urmă va intra în vigoare la data la care Comisia Europeană va primi notificarea din partea Republicii Moldova cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare intrării sale în vigoare.