Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2022

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2022

Registrul certificatelor de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2022

DPCFPI

Informaţia privind normele de alimentare a copiilor (elevilor) din instituţiile de învăţămînt 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anii 2001-2022

DPBS/
SFECC

Dinamica alocaţiilor bugetare finanţate în scopul acordării indemnizaţiei viagere
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anii 2011-2021

DPBS

Informaţie privind debursările din granturi externe (date cumulative)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestru I

trimestru II

trimestru  III

trimestru IV

DAE

*Informaţia cuprinde granturile în cadrul proiectelor finanţate din surse externe incluse în BPN și programelor de susținere a bugetului
** Conform datelor raportate de autoritățile publice beneficiare
 
Informaţia privind repartizarea şi finanțarea mijloacelor din fondul de rezervă al Guvernului 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2022

februarie 2022

martie 2022

aprilie 2022

 

mai 2022

iunie 2022

iulie 2022

august 2022

DPSB/SBSBPN

septembrie 2022

octombrie 2022

noiembrie 2022

decembrie 2022

 
Informația privind repartizarea mijloacelor din fondul de intervenție al Guvernului
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2022

februarie 2022

martie 2022

aprilie 2022

 

mai 2022

iunie 2022

iulie 2022

august 2022

DPSB/SBSBPN

septembrie 2022

octombrie 2022

noiembrie 2022

decembrie 2022

 
Evoluţia indicatorilor bugetari
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual          2000-2015

 2016-2022

DPBS/SBSBPN

Datoria sectorului public 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DDP/SAI

Datoria de stat şi datoria UAT
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DDP/SAI

Informaţia operativă lunară privind datoria de stat externă
 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2022

februarie 2022

martie 2022

aprilie 2022

 

mai 2022

iunie 2022

iulie 2022

august 2022

DDP/SDER

septembrie 2022

octombrie 2022

noiembrie 2022

decembrie 2022

 
Soldul datoriei de stat externe pe creditori (în dolari SUA)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2022

februarie 2022

martie 2022

aprilie 2022

 

mai 2022

iunie 2022

iulie 2022

august 2022

DDP/SDER

septembrie 2022

octombrie 2022

noiembrie 2022

decembrie 2022

 
Soldul datoriei de stat externe pe valute
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2022

februarie 2022

martie 2022

aprilie 2022

 

mai 2022

iunie 2022

iulie 2022

august 2022

DDP/SDE

septembrie 2022

octombrie 2022

noiembrie 2022

decembrie 2022

 
Soldul datoriei de stat interne 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2022

februarie 2022

martie 2022

aprilie 2022

 

mai 2022

iunie 2022

iulie 2022

august 2022

DDP/SAI

septembrie 2022

octombrie 2022

noiembrie 2022

decembrie 2022

 
Structura datoriei de stat interne 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2022

februarie 2022

martie 2022

aprilie 2022

 

mai 2022

iunie 2022

iulie 2022

august 2022

DDP/SAI

septembrie 2022

octombrie 2022

noiembrie 2022

decembrie 2022


 
Informaţie privind împrumuturile recreditate prin intermediul MF, OGPAE şi FIDA
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DDP/SDER

Cheltuieli de personal ale Guvernului General
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2022

februarie 2022

martie 2022

aprilie 2022

 

mai 2022

iunie 2022

iulie 2022

august 2022

DPS

septembrie 2022

octombrie 2022

noiembrie 2022

decembrie 2022

 
Raport privind executarea bugetului public național
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2022

februarie 2022

martie 2022

aprilie 2022

 

mai 2022

iunie 2022

iulie 2022

august 2022

DTS/SR

septembrie 2022

octombrie 2022

noiembrie 2022

decembrie 2022

 
Raport semianual privind executarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Semianual

Semestrul I 2022

 

 

DTS/SR

Raport anual privind executarea bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2021

 

 

DTS/SR

Raport privind executarea bugetului pentru cetățeni
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2022

DTS/SR

Raport financiar consolidat pentru guvernul central
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2022

DTS/SR

Informație pentru Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) a bugetului consolidat central
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2022

februarie 2022

martie 2022

aprilie 2022

 

mai 2022

iunie 2022

iulie 2022

august 2022

DTS/SR

septembrie 2022

octombrie 2022

noiembrie 2022

decembrie 2022

 
Informație pentru Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) a bugetului public național
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

  Anul 2022

Anul 2021

 

DTS/SR

Informație privind creanțele cu termen expirat ale bugetului de stat și bugetelor locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2022

februarie 2022

martie 2022

aprilie 2022

 

mai 2022

iunie 2022

iulie 2022

august 2022

DTS/SR

septembrie 2022

octombrie 2022

noiembrie 2022

decembrie 2022

 
Informație privind datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) ale bugetului de stat și bugetelor locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2022

februarie 2022

martie 2022

aprilie 2022

 

mai 2022

iunie 2022

iulie 2022

august 2022

DTS/SR

septembrie 2022

octombrie 2022

noiembrie 2022

decembrie 2022


 
Date despre executarea bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2022

februarie 2022

martie 2022

aprilie 2022

 

mai 2022

iunie 2022

iulie 2022

august 2022

DTS/SR

septembrie 2022

octombrie 2022

noiembrie 2022

decembrie 2022

 
Date despre executarea bugetelor autorităților publice locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2022

februarie 2022

martie 2022

aprilie 2022

 

mai 2022

iunie 2022

iulie 2022

august 2022

DTS/SR

septembrie 2022

octombrie 2022

noiembrie 2022

decembrie 2022

 
Raport privind executarea bugetului public naţional conform Statisticii Finanţelor Guvernamentale (GFS)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

DTS/SR

Bază de date a cheltuielilor publice (BOOST)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Analiza cheltuielilor 2019-2022

DTS/SR

Informaţie privind veniturile bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Zilnic

Informații operative

 

 

DTS/SO

Registrul de evidența a cadourilor admisibile 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Trimestrial

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DMI/SF

Registrul de evidența a cadourilor inadmisibile
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Trimestrial

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DMI/SF

Raport privind executarea cheltuielilor din Fondul Ecologic Național (FEN) 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2020-2022

 

 

 

DIP

Raport privind executarea cheltuielilor din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2020-2022

 

 

 

DIP

Raport privind executarea cheltuielilor din Fondul Rutier 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2020-2022

   

DIP

Raport privind executarea cheltuielilor din Fondul pentru Eficiență Energetică (FEE)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2020-2022

   

DIP

Raport privind executarea cheltuielilor din Proiecte Finanțate din Surse Externe (PFSE) 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2020-2022

   

DIP

Abrevieri

BPN

Buget public național

DPCFPI

Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern

DPBS

Direcția politici bugetare sectoriale

DAE

Direcția asistență externă

DPSB

Direcția politici și sinteză bugetară

DDP

Direcția datorii publice

DPS

Direcția politici salariale

DTS

Direcția Trezoreria de Stat

DPBS/SFECC

Secția finanțe în educație, cultură și cercetare

DPS

Direcția politici salariale

DTS

Direcția Trezoreria de Stat

DPBS / SFECC

Secția finanțele în educație, cultură și cercetare

DPSB/SBSBPN

Secția bugetul de stat și bugetul public național

DDP/SDER

Secția datorie externă și recreditare

DDP/SAI

Secția angajamente interne

DTS/SR

Secția raportare 

DTS/SO

 Secția operațională

DMI/SF

Direcția management instituțional/Secția financiară

FIDA

Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii

OGPAE

Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă

UAT

Unitate administrativ teritorială

 

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2021

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2020

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2019

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2018

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2017

Chestionarul privind Catalogul de Date Deschise al Ministerului Finanțelor