Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2017

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2017

Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

 ianuarie 2017

februarie 2017

martie 2017

aprilie 2017

 

mai 2017

iunie 2017

iulie 2017

august 2017

DRCASC

septembrie 2017

octombrie 2017

noiembrie 2017

decembrie 2017

 
Extrasul din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ) şi auditul instituţiilor financiare (AIF)
 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2017

februarie 2017

martie 2017

aprilie 2017

 

mai 2017

iunie 2017

iulie 2017

august 2017

DRCASC

septembrie 2017

octombrie 2017

noiembrie 2017

decembrie 2017

 
Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM) auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI  din  16.03.2007 privind activitatea de audit
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

 ianuarie 2017

februarie 2017

martie 2017

aprilie 2017

 

mai 2017

iunie 2017

iulie 2017

august 2017

DRCASC

septembrie 2017

octombrie 2017

noiembrie 2017

decembrie 2017

 
Dinamica numărului elevilor şi studenţilor cu întreţinere din bugetul de stat şi cheltuieli pentru plata bursei
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

anii 2007 - 2016

DFICS

Informaţia privind normele de alimentare a copiilor (elevilor) din instituţiile de învăţămînt
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

anii 2001 - 2017

DFICS

Dinamica alocaţiilor bugetare finanţate în scopul acordării indemnizaţiei viagere
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

anii 2007 - 2016

DFICS

Registrul auditorilor interni certificaţi din sectorul public
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

DACPFI

Datoria sectorului public
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

martie 2017

iunie 2017

septembrie 2017

decembrie 2017

DGDP/ SME

Datoria de stat şi datoria UAT
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

martie 2017

iunie 2017

septembrie 2017

decembrie 2017

DGDP/ SME

Informaţia operativă lunară privind datoria de stat externă
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

 ianuarie 2017

februarie 2017

martie 2017

aprilie 2017

 

mai 2017

iunie 2017

iulie 2017

august 2017

DGDP/ DFED

septembrie 2017

octombrie 2017

noiembrie 2017

decembrie 2017

 
Soldul datoriei de stat externe pe creditori (în dolari SUA)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

 ianuarie 2017

februarie 2017

martie 2017

aprilie 2017

 

mai 2017

iunie 2017

iulie 2017

august 2017

DGDP/ DFED

septembrie 2017

octombrie 2017

noiembrie 2017

decembrie 2017

 
Soldul datoriei de stat externe pe valute
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

 ianuarie 2017

februarie 2017

martie 2017

aprilie 2017

 

mai 2017

iunie 2017

iulie 2017

august 2017

DGDP/ DFED

septembrie 2017

octombrie 2017

noiembrie 2017

decembrie 2017

 
Soldul datoriei de stat interne
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

 ianuarie 2017

februarie 2017

martie 2017

aprilie 2017

 

mai 2017

iunie 2017

iulie 2017

august 2017

DGDP/ DAI

septembrie 2017

octombrie 2017

noiembrie 2017

decembrie 2017

 
Structura datoriei de stat interne
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

 ianuarie 2017

februarie 2017

martie 2017

aprilie 2017

 

mai 2017

iunie 2017

iulie 2017

august 2017

DGDP/ DAI

septembrie 2017

octombrie 2017

noiembrie 2017

decembrie 2017

 
Informaţie privind împrumuturile recreditate prin intermediul MF, DLC şi FIDA
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DGDP/ DR

Informaţia privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă al Guvernului
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

 

februarie 2017

martie 2017

aprilie 2017

 

mai 2017

iunie 2017

iulie 2017

august 2017

DGDP/ DFED

septembrie 2017

octombrie 2017

noiembrie 2017

decembrie 2017

 
Informaţia privind repartizarea mijloacelor din fondul de intervenţie al Guvernului
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

 

februarie 2017

martie 2017

aprilie 2017

 

mai 2017

iunie 2017

iulie 2017

august 2017

DGSB/ DBSBPN

septembrie 2017

octombrie 2017

noiembrie 2017

decembrie 2017

 
Evoluţia indicatorilor bugetari
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anii 2000-2015

Anii 2016-2017

 

 

DGSB/ DBSBPN

Raport privind executarea bugetului public naţional
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

 ianuarie 2017

februarie 2017

martie 2017

aprilie 2017

 

mai 2017

iunie 2017

iulie 2017

august 2017

DGTS/ DR

septembrie 2017

octombrie 2017

noiembrie 2017

decembrie 2017

 
Raport semianual privind executarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Semianual

Semianual 2017

 

 

DGTS/DR

Raport anual privind executarea bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2016

Anul 2017

 

DGTS/DR

Informaţie pentru Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) a bugetului consolidat central
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

 ianuarie 2017

februarie 2017

martie 2017

aprilie 2017

 

mai 2017

iunie 2017

iulie 2017

august 2017

DGTS/DR

septembrie 2017

octombrie 2017

noiembrie 2017

decembrie 2017

 
Informaţie pentru Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) a bugetului public naţional
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2017

 

 

DGTS/DR

Informaţie privind creanţele cu termen expirat ale autorităţilor/instituţiilor bugetare
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

 ianuarie 2017

februarie 2017

martie 2017

aprilie 2017

 

mai 2017

iunie 2017

iulie 2017

august 2017

DGTS/DR

septembrie 2017

octombrie 2017

noiembrie 2017

decembrie 2017

 
Informaţie privind datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) ale autorităţilor/ instituţiilor bugetare
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

 ianuarie 2017

februarie 2017

martie 2017

aprilie 2017

 

mai 2017

iunie 2017

iulie 2017

august 2017

DGTS/DR

septembrie 2017

octombrie 2017

noiembrie 2017

decembrie 2017

 
Raport privind executarea bugetului public naţional, conform  Statisticii Finanţelor Guvernamentale (GFS)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anual 2017

 

 

DGTS/DR

Informaţie privind veniturile bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Informații operative

 

 

 

DGTS/DO

Date despre executarea bugetelor autorităților publice locale 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

 

 

 

august 2017

DRCASC

septembrie 2017

octombrie 2017

noiembrie 2017

decembrie 2017

 

 

Chestionarul privind Catalogul de Date Deschise al Ministerului Finanțelor