Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2019

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2019

Registrul auditorilor interni certificaţi din sectorul public
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2019

DPBS/SFECC

Dinamica numărului elevilor şi studenţilor cu întreţinere din bugetul de stat şi cheltuieli pentru plata bursei
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anii 2017-2018

DPBS/SFECC

Informaţia privind normele de alimentare a copiilor (elevilor) din instituțiile de învățămînt
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anii 2001-2019

DPBS/SFECC

Dinamica alocațiilor bugetare finanțate în scopul acordării indemnizației viagere
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anii 2011-2018

DPBS/SFECC

Informaţie privind debursările din granturi în cadrul proiectelor finanţate din surse externe
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DIPAFE/SAFE

*Informaţia cuprinde granturile în cadrul proiectelor finanţate din surse externe incluse în bugetul public naţional
** Conform datelor raportate de autoritățile publice beneficiare
Informaţia privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă al Guvernului
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2019

februarie 2019

martie 2019

aprilie 2019

 

mai 2019

iunie 2019

iulie 2019

august 2019

DPBSB/SEBPM

septembrie 2019

octombrie 2019

noiembrie 2019

decembrie 2019

 
Informația privind repartizarea mijloacelor din fondul de intervenție al Guvernului
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2019

februarie 2019

martie 2019

aprilie 2019

 

mai 2019

iunie 2019

iulie 2019

august 2019

DPBSB/SEBPM

septembrie 2019

octombrie 2019

noiembrie 2019

decembrie 2019

 
Evoluţia indicatorilor bugetari
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anii 2000-2015

Anii 2016-2019

DPBSB/SEBPM

Datoria sectorului public 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DDP/

SAR

Datoria de stat şi datoria UAT
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DDP/

SAR

Informaţia operativă lunară privind datoria de stat externă
 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2019

februarie 2019

martie 2019

aprilie 2019

 

mai 2019

iunie 2019

iulie 2019

august 2019

DDP/

SDE

septembrie 2019

octombrie 2019

noiembrie 2019

decembrie 2019

 
Soldul datoriei de stat externe pe creditori (în dolari SUA)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2019

februarie 2019

martie 2019

aprilie 2019

 

mai 2019

iunie 2018

iulie 2019

august 2019

DDP/

SDE

septembrie 2019

octombrie 2019

noiembrie 2019

decembrie 2019

 
Soldul datoriei de stat externe pe valute
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2019

februarie 2019

martie 2019

aprilie 2019

 

mai 2019

iunie 2019

iulie 2019

august 2019

DDP/

SDE

septembrie 2019

octombrie 2019

noiembrie 2019

decembrie 2019

 
Soldul datoriei de stat interne 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2019

februarie 2019

martie 2019

aprilie 2019

 

mai 2019

iunie 2019

iulie 2019

august 2019

DDP/

SAI

septembrie 2019

octombrie 2019

noiembrie 2019

decembrie 2019

 
Structura datoriei de stat interne 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2019

februarie 2019

martie 2019

aprilie 2019

 

mai 2019

iunie 2019

iulie 2019

august 2019

DDP/

SAI

septembrie 2019

octombrie 2019

noiembrie 2019

decembrie 2019


 
Informaţie privind împrumuturile recreditate prin intermediul MF, DLC şi FIDA
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DDP/

SR

Raport privind executarea bugetului public național
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2019

februarie 2019

martie 2019

aprilie 2019

 

mai 2019

iunie 2019

iulie 2019

august 2019

DTS/SR

septembrie 2019

octombrie 2019

noiembrie 2019

decembrie 2019

 
Raport semianual privind executarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Semianual 

Semianual 2019

 

 

DTS/SR

Raport anual privind executarea bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2019

Anul 2018

 

DTS/SR

Raport privind executarea bugetului pentru cetățeni
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2019

DTS/SR

Raport financiar consolidat pentru guvernul central
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2019

DTS/SR

Informație pentru Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) a bugetului consolidat central
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2019

februarie 2019

martie 2019

aprilie 2019

 

mai 2019

iunie 2019

iulie 2019

august 2019

DTS/SR

septembrie 2019

octombrie 2019

noiembrie 2019

decembrie 2019

 
Informație pentru Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) a bugetului public național
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

  Anul 2019

 

 

DTS/SR

Informație privind creanțele cu termen expirat ale bugetului de stat și bugetelor locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2019

februarie 2019

martie 2019

aprilie 2019

 

mai 2019

iunie 2019

iulie 2019

august 2019

DTS/SR

septembrie 2019

octombrie 2019

noiembrie 2019

decembrie 2019

 
Informație privind datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) ale bugetului de stat și bugetelor locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2019

februarie 2019

martie 2019

aprilie 2019

 

mai 2019

iunie 2019

iulie 2019

august 2019

DTS/SR

septembrie 2019

octombrie 2019

noiembrie 2019

decembrie 2019


 
Date despre executarea bugetelor autorităților publice locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2019

februarie 2019

martie 2019

aprilie 2019

 

mai 2019

iunie 2019

iulie 2019

august 2019

DTS/SR

septembrie 2019

octombrie 2019

noiembrie 2019

decembrie 2019

 
Raport privind executarea bugetului public naţional conform Statisticii Finanţelor Guvernamentale (GFS)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2019

DTS/SR

Bază de date a cheltuielilor publice (BOOST)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Analiza cheltuielilor 2016-2019

DTS/SR

Informaţie privind veniturile bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Informații operative

 

 

 

DTS/SO

Abrevieri

DPCFPI

Direcţia politici în domeniul controlului financiar public intern

DPBSB

Direcția politici bugetare și sinteză bugetară

SFECC

Secția finanțele în educație, cultură și cercetare

DIPAFE

Direcția investiții publice și administrarea asistenței financiare externe

SAFE

Secția asistență financiară externă

SEBPM

Secția elaborarea bugetului și prognoze multianuale

DDP

Direcţia datorii publice

SAR

Serviciul analiză şi risc

SDE

Secţia datorie externă

SAI

Secţia angajamente interne

SR

Secţia recreditare

DTS

Direcţia Trezoreria de stat

DTS/SR

Secţia raportare

DTS/SO

Secţia operaţională

 

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2018

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2017

Chestionarul privind Catalogul de Date Deschise al Ministerului Finanțelor