Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2020

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2020

Registrul auditorilor interni certificaţi din sectorul public
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2020

DPBS

Informaţia privind normele de alimentare a copiilor (elevilor) din instituţiile de învăţămînt 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anii 2011-2020

DPBS

Informație privind subvenționarea creării locurilor de muncă
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anii 2018-2019

DIP

Dinamica alocaţiilor bugetare finanţate în scopul acordării indemnizaţiei viagere
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anii  2011-2019

DPBS

Informaţie privind debursările din granturi externe (date cumulative)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DAE

*Informaţia cuprinde granturile în cadrul proiectelor finanţate din surse externe incluse în bugetul public naţional
** Conform datelor raportate de autoritățile publice beneficiare
 
Informaţia privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă al Guvernului
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2020

februarie 2020

martie 2020

aprilie 2020

 

mai 2020

iunie 2020

iulie 2020

august 2020

DPSB

septembrie 2020

octombrie 2020

noiembrie 2020

decembrie 2020

 
Informația privind repartizarea mijloacelor din fondul de intervenție al Guvernului
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2020

februarie 2020

martie 2020

aprilie 2020

 

mai 2020

iunie 2020

iulie 2020

august 2020

DPSB

septembrie 2020

octombrie 2020

noiembrie 2020

decembrie 2020

 
Evoluţia indicatorilor bugetari
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anii 2000-2015

Anii 2016-2020

 

DPSB

Datoria sectorului public 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DDP/

SAR

Datoria de stat şi datoria UAT
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DDP/

SAR

Informaţia operativă lunară privind datoria de stat externă
 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2020

februarie 2020

martie 2020

aprilie 2020

 

mai 2020

iunie 2020

iulie 2020

august 2020

DDP/

SDE

septembrie 2020

octombrie 2020

noiembrie 2020

decembrie 2020

 
Soldul datoriei de stat externe pe creditori (în dolari SUA)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2020

februarie 2020

martie 2020

aprilie 2020

 

mai 2020

iunie 2020

iulie 2020

august 2020

DDP/

SDE

septembrie 2020

octombrie 2020

noiembrie 2020

decembrie 2020

 
Soldul datoriei de stat externe pe valute
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2020

februarie 2020

martie 2020

aprilie 2020

 

mai 2020

iunie 2020

iulie 2020

august 2020

DDP/

SDE

septembrie 2020

octombrie 2020

noiembrie 2020

decembrie 2020

 
Soldul datoriei de stat interne 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2020

februarie 2020

martie 2020

aprilie 2020

 

mai 2020

iunie 2020

iulie 2020

august 2020

DDP/

SAI

septembrie 2020

octombrie 2020

noiembrie 2020

decembrie 2020

 
Structura datoriei de stat interne 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2020

februarie 2020

martie 2020

aprilie 2020

 

mai 2020

iunie 2020

iulie 2020

august 2020

DDP/

SAI

septembrie 2020

octombrie 2020

noiembrie 2020

decembrie 2020


 
Informaţie privind împrumuturile recreditate prin intermediul MF, DLC şi FIDA
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DDP/

SR

Cheltuieli de personal ale Guvernului General
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2020

februarie 2020

martie 2020

aprilie 2020

 

mai 2020

iunie 2020

iulie 2020

august 2020

DPSMASB

septembrie 2020

octombrie 2020

noiembrie 2020

decembrie 2020

 
Raport privind executarea bugetului public național
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2020

februarie 2020

martie 2020

aprilie 2020

 

mai 2020

iunie 2020

iulie 2020

august 2020

DTS/SR

septembrie 2020

octombrie 2020

noiembrie 2020

decembrie 2020

 
Raport semianual privind executarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Semianual

Semianual 2020

 

 

DTS/SR

Raport anual privind executarea bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2020

Anul 2019

 

DTS/SR

Raport privind executarea bugetului pentru cetățeni
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2020

DTS/SR

Raport financiar consolidat pentru guvernul central
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2020

DTS/SR

Informație pentru Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) a bugetului consolidat central
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2020

februarie 2020

martie 2020

aprilie 2020

 

mai 2020

iunie 2020

iulie 2020

august 2020

DTS/SR

septembrie 2020

octombrie 2020

noiembrie 2020

decembrie 2020

 
Informație pentru Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) a bugetului public național
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

 Anul 2020

 

 

DTS/SR

Informație privind creanțele cu termen expirat ale bugetului de stat și bugetelor locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2020

februarie 2020

martie 2020

aprilie 2020

 

mai 2020

iunie 2020

iulie 2020

august 2020

DTS/SR

septembrie 2020

octombrie 2020

noiembrie 2020

decembrie 2020

 
Informație privind datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) ale bugetului de stat și bugetelor locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2020

februarie 2020

martie 2020

aprilie 2020

 

mai 2020

iunie 2020

iulie 2020

august 2020

DTS/SR

septembrie 2020

octombrie 2020

noiembrie 2020

decembrie 2020


 
Date despre executarea bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2020

februarie 2020

martie 2020

aprilie 2020

 

mai 2020

iunie 2020

iulie 2020

august 2020

DTS/SR

septembrie 2020

octombrie 2020

noiembrie 2020

decembrie 2020

 
Date despre executarea bugetelor autorităților publice locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2020

februarie 2020

martie 2020

aprilie 2020

 

mai 2020

iunie 2020

iulie 2020

august 2020

DTS/SR

septembrie 2020

octombrie 2020

noiembrie 2020

decembrie 2020

 
Raport privind executarea bugetului public naţional conform Statisticii Finanţelor Guvernamentale (GFS)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2020

DTS/SR

Bază de date a cheltuielilor publice (BOOST)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2017-2020

DTS/SR

Informaţie privind veniturile bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Informații operative

 

 

 

DTS/SO

Abrevieri

DPCFPI

Direcţia politici în domeniul controlului financiar public intern

DPBSB

Direcția politici bugetare și sinteză bugetară

DPBS

Direcția politici bugetare sectoriale

DPSMASB

Direcția politici salariale și monitorizarea angajaților în sectorul bugetar

DIPAE

Direcția investiții publice și asistență externă

DDP

Direcţia datorii publice

SAR

Serviciul analiză şi risc

SDE

Secţia datorie externă

SAI

Secţia angajamente interne

SR

Secţia recreditare

DTS

Direcţia Trezoreria de stat

DTS/SR

Secţia raportare

DTS/SO

Secţia operaţională

 

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2019

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2018

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2017

Chestionarul privind Catalogul de Date Deschise al Ministerului Finanțelor