Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2018

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2018

Registrul auditorilor interni certificaţi din sectorul public
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2018

DPBS

Dinamica numărului elevilor şi studenţilor cu întreţinere din bugetul de stat şi cheltuieli pentru plata bursei
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anii 2007-2017

DPBS

Informaţia privind normele de alimentare a copiilor (elevilor) din instituțiile de învățămînt
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anii 2001-2018

DPBS

Dinamica alocațiilor bugetare finanțate în scopul acordării indemnizației viagere
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anii 2011-2017

DPBS

Informaţia privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă al Guvernului
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2018

februarie 2018

martie 2018

aprilie 2018

 

mai 2018

iunie 2018

iulie 2018

august 2018

DPBSB/

SBSBPN

septembrie 2018

octombrie 2018

noiembrie 2018

decembrie 2018

 
Informația privind repartizarea mijloacelor din fondul de intervenție al Guvernului
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2018

februarie 2018

martie 2018

aprilie 2018

 

mai 2018

iunie 2018

iulie 2018

august 2018

DPBSB/

SBSBPN

septembrie 2018

octombrie 2018

noiembrie 2018

decembrie 2018

 
Evoluţia indicatorilor bugetari
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anii 2000-2015

Anii 2016-2018

 

DPBSB/

SBSBPN

Datoria sectorului public 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DDP/

SAR

Datoria de stat şi datoria UAT
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DDP/

SAR

Informaţia operativă lunară privind datoria de stat externă
 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2018

februarie 2018

martie 2018

aprilie 2018

 

mai 2018

iunie 2018

iulie 2018

august 2018

DDP/

SDE

septembrie 2018

octombrie 2018

noiembrie 2018

decembrie 2018

 
Soldul datoriei de stat externe pe creditori (în dolari SUA)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2018

februarie 2018

martie 2018

aprilie 2018

 

mai 2018

iunie 2018

iulie 2018

august 2018

DDP/

SDE

septembrie 2018

octombrie 2018

noiembrie 2018

decembrie 2018

 
Soldul datoriei de stat externe pe valute
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2018

februarie 2018

martie 2018

aprilie 2018

 

mai 2018

iunie 2018

iulie 2018

august 2018

DDP/

SDE

septembrie 2018

octombrie 2018

noiembrie 2018

decembrie 2018

 
Soldul datoriei de stat interne 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2018

februarie 2018

martie 2018

aprilie 2018

 

mai 2018

iunie 2018

iulie 2018

august 2018

DDP/

SAI

septembrie 2018

octombrie 2018

noiembrie 2018

decembrie 2018

 
Structura datoriei de stat interne 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2018

februarie 2018

martie 2018

aprilie 2018

 

mai 2018

iunie 2018

iulie 2018

august 2018

DDP/

SAI

septembrie 2018

octombrie 2018

noiembrie 2018

decembrie 2018


 
Informaţie privind împrumuturile recreditate prin intermediul MF, DLC şi FIDA
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DDP/

SR

Raport privind executarea bugetului public național
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2018

februarie 2018

martie 2018

aprilie 2018

 

mai 2018

iunie 2018

iulie 2018

august 2018

DTS/SR

septembrie 2018

octombrie 2018

noiembrie 2018

decembrie 2018

 
Raport semianual privind executarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Semianual

Semianual 2018

 

 

DTS/SR

Raport anual privind executarea bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2018

Anul 2017

 

DTS/SR

Informație pentru Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) a bugetului consolidat central
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2018

februarie 2018

martie 2018

aprilie 2018

 

mai 2018

iunie 2018

iulie 2018

august 2018

DTS/SR

septembrie 2018

octombrie 2018

noiembrie 2018

decembrie 2018

 
Informație pentru Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) a bugetului public național
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

  Anul 2018

 

 

DTS/SR

Informație privind creanțele cu termen expirat ale bugetului de stat și bugetelor locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2018

februarie 2018

martie 2018

aprilie 2018

 

mai 2018

iunie 2018

iulie 2018

august 2018

DTS/SR

septembrie 2018

octombrie 2018

noiembrie 2018

decembrie 2018

 
Informație privind datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) ale bugetului de stat și bugetelor locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2018

februarie 2018

martie 2018

aprilie 2018

 

mai 2018

iunie 2018

iulie 2018

august 2018

DTS/SR

septembrie 2018

octombrie 2018

noiembrie 2018

decembrie 2018


 
Raport privind executarea bugetului public național, conform Statisticii Finanțelor Guvernamentale (GFS)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2018

 

 

DTS/SR

Date despre executarea bugetelor autorităților publice locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2018

februarie 2018

martie 2018

aprilie 2018

 

mai 2018

iunie 2018

iulie 2018

august 2018

DTS/SR

septembrie 2018

octombrie 2018

noiembrie 2018

decembrie 2018

 
Raport financiar consolidat pentru guvernul central
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

DTS/SR

Informație pentru Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) a bugetului consolidat central
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2018

 

 

DTS/SR

Informaţie privind veniturile bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Informații operative

 

 

 

DGTS/DO

Extrasul din Registrul de stat al societăților de audit, al auditorilor întreprinzători individuali
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2018

februarie 2018

martie 2018

aprilie 2018

 

mai 2018

iunie 2018

iulie 2018

august 2018

DRCASC

septembrie 2018

octombrie 2018

noiembrie 2018

decembrie 2018

 
Extrasul din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ) şi auditul instituţiilor financiare (AIF)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2018

februarie 2018

martie 2018

aprilie 2018

 

mai 2018

iunie 2018

iulie 2018

august 2018

DRCASC

septembrie 2018

octombrie 2018

noiembrie 2018

decembrie 2018

 
Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM) auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI  din  16.03.2007 privind activitatea de audit
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2018

februarie 2018

martie 2018

aprilie 2018

 

mai 2018

iunie 2018

iulie 2018

august 2018

DRCASC

septembrie 2018

octombrie 2018

noiembrie 2018

decembrie 2018

 
Abrevieri

DPCFPI

Direcţia politici în domeniul controlului financiar public intern

DPBS

Direcţia politici bugetare sectoriale

DPBSB

Direcţia politici bugetare şi sinteză bugetară

SBSBPN

Secţia bugetului de stat şi bugetului public naţional

DDP

Direcţia datorii publice

SAR

Serviciul analiză şi risc

SDE

Secţia datoria externă

SAI

Secţia angajamente interne

SR

Secţia recreditare

DTS

Direcţia trezoreria de stat

SR

Secţia raportare

SO

Secţia operaţională

DRCASC

Direcţia reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ

 

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2017

Chestionarul privind Catalogul de Date Deschise al Ministerului Finanțelor