Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2021

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2021

Registrul auditorilor interni certificaţi din sectorul public
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

DPCFPI

Informaţia privind normele de alimentare a copiilor (elevilor) din instituţiile de învăţămînt 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2001-2021

DPBS/
SFECC

 

Dinamica alocaţiilor bugetare finanţate în scopul acordării indemnizaţiei viagere
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anii  2011-2020

DPBS/
SFECC

Informaţie privind debursările din granturi externe (date cumulative)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DAE

*Informaţia cuprinde granturile în cadrul proiectelor finanţate din surse externe incluse în bugetul public naţional
** Conform datelor raportate de autoritățile publice beneficiare
 
Informaţia privind repartizarea şi utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă al Guvernului
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2021

februarie 2021

martie 2021

aprilie 2021

 

mai 2021

iunie 2021

iulie 2021

august 2021

DPSB/
SBSBPN

septembrie 2021

octombrie 2021

noiembrie 2021

decembrie 2021

 
Informația privind repartizarea mijloacelor din fondul de intervenție al Guvernului
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2021

februarie 2021

martie 2021

aprilie 2021

 

mai 2021

iunie 2021

iulie 2021

august 2021

DPSB/
SBSBPN

septembrie 2021

octombrie 2021

noiembrie 2021

decembrie 2021

 
Evoluţia indicatorilor bugetari
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anii 2000-2015

Anii 2016-2021

 

DPSB/
SBSBPN

Datoria sectorului public 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DDP/
SAR

Datoria de stat şi datoria UAT
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DDP/
SAR

Informaţia operativă lunară privind datoria de stat externă
 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2021

februarie 2021

martie 2021

aprilie 2021

 

mai 2021

iunie 2021

iulie 2021

august 2021

DDP/
SDE

septembrie 2021

octombrie 2021

noiembrie 2021

decembrie 2021

 
Soldul datoriei de stat externe pe creditori (în dolari SUA)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2021

februarie 2021

martie 2021

aprilie 2021

 

mai 2021

iunie 2021

iulie 2021

august 2021

DDP/
SDE

septembrie 2021

octombrie 2021

noiembrie 2021

decembrie 2021

 
Soldul datoriei de stat externe pe valute
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2021

februarie 2021

martie 2021

aprilie 2021

 

mai 2021

iunie 2021

iulie 2021

august 2021

DDP/

SDE

septembrie 2021

octombrie 2021

noiembrie 2021

decembrie 2021

 
Soldul datoriei de stat interne 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2021

februarie 2021

martie 2021

aprilie 2021

 

mai 2021

iunie 2021

iulie 2021

august 2021

DDP/

SAI

septembrie 2021

octombrie 2021

noiembrie 2021

decembrie 2021

 
Structura datoriei de stat interne 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2021

februarie 2021

martie 2021

aprilie 2021

 

mai 2021

iunie 2021

iulie 2021

august 2021

DDP/

SAI

septembrie 2021

octombrie 2021

noiembrie 2021

decembrie 2021


 
Informaţie privind împrumuturile recreditate prin intermediul MF, OGPAE şi FIDA
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DDP/
SDE

Cheltuieli de personal ale Guvernului General
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2021

februarie 2021

martie 2021

aprilie 2021

 

mai 2021

iunie 2021

iulie 2021

august 2021

DPS

septembrie 2021

octombrie 2021

noiembrie 2021

decembrie 2021

 
Raport privind executarea bugetului public național
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2021

februarie 2021

martie 2021

aprilie 2021

 

mai 2021

iunie 2021

iulie 2021

august 2021

DTS/SR

septembrie 2021

octombrie 2021

noiembrie 2021

decembrie 2021

 
Raport semianual privind executarea bugetului public naţional şi a componentelor acestuia
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Semianual

Semianual 2021

 

 

DTS/SR

Raport anual privind executarea bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2021

Anul 2020

 

DTS/SR

Raport privind executarea bugetului pentru cetățeni
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2021

DTS/SR

Raport financiar consolidat pentru guvernul central
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2021

DTS/SR

Informație pentru Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) a bugetului consolidat central
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2021

februarie 2021

martie 2021

aprilie 2021

 

mai 2021

iunie 2021

iulie 2021

august 2021

DTS/SR

septembrie 2021

octombrie 2021

noiembrie 2021

decembrie 2021

 
Informație pentru Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) a bugetului public național
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

 Anul 2021

 

 

DTS/SR

Informație privind creanțele cu termen expirat ale bugetului de stat și bugetelor locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2021

februarie 2021

martie 2021

aprilie 2021

 

mai 2021

iunie 2021

iulie 2021

august 2021

DTS/SR

septembrie 2021

octombrie 2021

noiembrie 2021

decembrie 2021

 
Informație privind datoriile cu termen de achitare expirat (arierate) ale bugetului de stat și bugetelor locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2021

februarie 2021

martie 2021

aprilie 2021

 

mai 2021

iunie 2021

iulie 2021

august 2021

DTS/SR

septembrie 2021

octombrie 2021

noiembrie 2021

decembrie 2021


 
Date despre executarea bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2021

februarie 2021

martie 2021

aprilie 2021

 

mai 2021

iunie 2021

iulie 2021

august 2021

DTS/SR

septembrie 2021

octombrie 2021

noiembrie 2021

decembrie 2021

 
Date despre executarea bugetelor autorităților publice locale
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

ianuarie 2021

februarie 2021

martie 2021

aprilie 2021

 

mai 2021

iunie 2021

iulie 2021

august 2021

DTS/SR

septembrie 2021

octombrie 2021

noiembrie 2021

decembrie 2021

 
Raport privind executarea bugetului public naţional conform Statisticii Finanţelor Guvernamentale (GFS)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Anul 2021

DTS/SR

Bază de date a cheltuielilor publice (BOOST)
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Anual

Analiza cheltuielilor 2018-2021

DTS/SR

Informaţie privind veniturile bugetului de stat
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Zilnic

Informații operative

 

 

DTS/SO

Registrul de evidența a cadourilor admisibile 
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Trimestrial

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DMI/SF

Registrul de evidența a cadourilor inadmisibile
 Frecvenţa actualizării datelorDirecţia responsabilă 

Trimestrial

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

DMI/SF

Abrevieri

DPCFPI

Direcţia politici în domeniul controlului financiar public intern

DPBS

Direcția politici bugetare sectoriale

DAE

Direcția asistență externă

DPSB

Direcția politici și sinteză bugetară

DDP

Direcția datorii publice

DPS

Direcția politici salariale

DTS

Direcția Trezoreria de Stat

DPBS / SFECC

Secția finanțele în educație, cultură și cercetare

DPSB / SBSBPN

Secția bugetul de stat și bugetul public național

DDP / SAR

Serviciul analiză și risc

DDP / SDE

 Secția datorie externă

DDP / SAI

Secția angajamente interne 

DTS / SR

 Secția raportare

DTS / SO

Secția operațională

OGPAE

Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă

DMI / SF

Direcția management instituțional / Secția financiară


Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2020

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2019

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2018

Catalogul de date deschise al MF pentru anul 2017

Chestionarul privind Catalogul de Date Deschise al Ministerului Finanțelor