Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG cu privire la modificarea unor HG pentru implementarea politicii fiscale și vamale Remis spre consultare publică Iulia Melnic,
Șef direcție,
• Direcția impozite directe și reglementări internaționale,
022 26 27 88,
iulia.melnic@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului Inițierea elaborării proiectului Viorica Golban,
Consultant principal,
• Direcția impozite indirecte și reglementări vamale,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md
Proiectul ordinului privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020 Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul ordinului cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020 Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea OMF nr. 153/2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici – forma VEN12 Remis spre consultare publică Diana Rusu,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 70,
diana.rusu@sfs.md
Proiectul Ordinului ministrului finanțelor cu privire la modificarea unor ordine Ministerului Finanțelor (Ordinul nr. 69 din 20.04.2017 și Ordinul nr. 150 din 05.09.2018) Remis spre consultare publică Irma Zurabișvili,
Inspector,
SFS, Direcția impozite directe,
022 823395,
irma.zurabisvili@sfs.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2023-2025)”” Aprobat

HG 10/2023
Cebanu Anna,
Şef secție,
• Secția analiză, strategie și risc,
022 26 28 22,
anna.cebanu@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea Regulamentului privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripţie, aprobat prin HG nr. 221/2017 Remis spre consultare publică Taisia Lupașco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
(0298)24160,
taisia.lupasco@sfs.md
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire punerea în aplicare a Codului vamal nr. 95/2021 Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Direcția analitică și armonizarea politicilor,
022 26 27 64,
doina.bonari@mf.gov.md
Proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023, domeniul ,,Finanțe Publice” Remis spre consultare publică Natalia Cuhuteac,
Consultant principal,
Direcția coordonare politici publice,
022 26 27 29,
natalia.cuhuteac@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 246 din 8 aprilie 2010 Remis spre consultare publică Consultant,
• Secţia cooperare regională,
022 26 26 88,
daniel.pascal@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a compensațiilor pentru compensarea majorării ratei dobânzii la creditele parțial garantate de stat acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă” Remis spre consultare publică Ina Darii,
Șef direcție,
• Direcția metodologie,
022 26 25 96,
ina.darii@mf.gov.md
Proiectul Ordinului SFS Cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA Remis spre consultare publică Angela Bătrânac,
Inspector,
SFS, Direcţia impozite indirecte,
022 82 33 64,
angela.batrinac@sfs.md
Proiectul OMF cu privire Cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 58 din 28 aprilie 2015 Remis spre consultare publică Ion Chitoroagă,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 78,
ion.chitoroaga@sfs.md
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2013 Inițierea elaborării proiectului Artur Nichiforciuc,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 78,
artur.nichiforciuc@sfs.md
Proiectul Ordinului Ministrului finanțelor cu privire la modificarea unor ordine Ministerului Finanțelor Inițierea elaborării proiectului Irma Zurabișvili,
Inspector,
SFS, Direcția impozite directe,
022 823395,
irma.zurabisvili@sfs.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea OMF nr. 94/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurări obligatorii şi a contribuţiilor de asigurări Inițierea elaborării proiectului Diana Rusu,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 70,
diana.rusu@sfs.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea HG nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” Remis spre consultare publică Ludmila Burduja,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici salariale,
022 26 27 49,
ludmila.burduja@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar pe funcțiile vacante înregistrate” Remis spre consultare publică Alina Gherța,
Consultant principal,
Direcția politici salariale,
022 26 29 07,
alina.gherta@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire stabilirea pentru anul 2023 a marjei maxime în cadrul Programului de stat „Prima casă” Remis spre consultare publică Ina Darii,
Șef direcție,
• Direcția metodologie,
022 26 25 96,
ina.darii@mf.gov.md

Pagini

Selectați categoria