Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul de Ordin al MF „Cu privire la aprobarea modificărilor la Indicaţiile metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, aprobate prin Odinul ministrului finanţelor nr.118/2013” Inițierea elaborării proiectului Silvia Cemertan,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea unor proceduri de selectare și participare la instruiri a auditorilor pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor finantate de UE in cadrul programelor de cooperare Aprobat

Aprobat prin Ordinul MF nr. 135 din 27.10.2020
Ala Vizir,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul de Lege privind activitatea de asigurare și reasigurare Aprobat

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 777/2020
Ana Litocenco,
Șef direcție,
Direcţia politici financiare,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul de Ordin Cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate Aprobat

Aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 155/2020
Dorina Postu,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 85,
dorina.postu@mf.gov.md
Proiectul Ordinului privind aprobarea unor reglementări ce țin de selectarea și participarea auditorilor la instruiri în contextul Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană Aprobat

Aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 147/2020
Ala Vizir,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul ordinului Cu privire la aprobarea Procedurii privind modul de comunicare a auditorilor cu beneficiarii în procesul implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională Aprobat

Aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 158/2020
Ala Vizir,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare Aprobat

Aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 154/2020
Marina Roșca,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 57,
marina.rosca@mf.gov.md
Proiectul Legii pentru modificarea Legii nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule Aprobat

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 867/2020
Ana Litocenco,
Șef direcție,
Direcţia politici financiare,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative Aprobat

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 810/2020
Marcel Olari,
Şef secție,
• Secţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 96,
marcel.olari@mf.gov.md
Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative Aprobat

Adoptat prin Legea nr. 178/2020
Ana Litocenco,
Șef direcție,
Direcţia politici financiare,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul Ordinului privind aprobarea formularului (Forma IPC21) „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate” Aprobat

Aprobat prin Ordinul MF nr. 94/2020
Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IALS21) ”Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit... Aprobat

Aprobat prin Ordinul MF nr. 95/2020
Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor Aprobat

Aprobat prin Ordinul MF nr. 96/2020
Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere Aprobat

Aprobat prin HG nr. 599/2020
Sergiu Căinăreanu,
Șef direcție,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 02,
sergiu.cainareanu@mf.gov.md
Proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Declarației privind neîncadrarea beneficiarului efectiv în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani Aprobat

Aprobat prin Ordinul MF nr. 145/2020
Ion Pîslaru,
Șef adjunct direcție,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 06,
ion.pislaru@mf.gov.md
Proiectul de Ordin cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european Aprobat

Aprobat prin Ordinul MF 72/2020
Ion Pîslaru,
Șef adjunct direcție,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 06,
ion.pislaru@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice Aprobat

Aprobat prin HG nr. 778/2020
Radul Lilia,
Consultant superior,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 31
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice Aprobat

Aprobat prin HG nr. 694/2020
Ion Pîslaru,
Șef adjunct direcție,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 06,
ion.pislaru@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (Număr unic 173/MF/2020) Aprobat

Aprobat prin HG nr. 638/2020
Sergiu Căinăreanu,
Șef direcție,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 02,
sergiu.cainareanu@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat” Prima casă” Adoptat de Parlament

Adoptat prin Legea nr. 70/2020
Ina Darii,
Şef secție,
• Secția metodologie,
022 26 25 96,
ina.darii@mf.gov.md

Pages

Selectați categoria