Procesul decizional

Project Name Announces Draft decisions and related materials Statute Responsible person
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de facilitate de împrumut dintre RM, acționând prin intermediul MF al RM și Maiestatea Sa Regele de drept al Canadei, reprezentat de ministrul dezvoltării internaționale Remis spre consultare publică Alexandrina Sorbală,
Consultant superior,
• Direcția finanțarea externă, internă și datorii,
022 26 26 83,
alexandrina.sorbala@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (CBTM) 2025-2027 Inițierea elaborării proiectului Vera Sîrbu,
Consultant principal,
• Direcția politici bugetare,
022 26 26 39,
vera.sirbu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2024 Remis spre consultare publică repetată Cristina Russu,
Consultant principal,
• Direcţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG privind modificarea HG nr.1151/2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfășurarea conferințelor, simpozioanelor, festivalurilor de către instituțiile publice finanțate de la BPN Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Direcția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea OMF nr. 126/2017 și a OMF nr. 94/2020 Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul OMF privind aprobarea contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin amânare sau eșalonare conform Legii nr. 78/2024 pentru susținerea agricultorilor prin facilitarea accesului la credite garantate de stat Remis spre consultare publică Igor Cebotarenco,
Inspector,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 14,
igor.cebotarenco@sfs.md
CBTM (2025-2027) și proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetară, fiscală și vamală) Remis spre consultare publică Iulia Melnic,
Șef direcție,
• Direcția impozite directe și reglementări internaționale,
022 26 27 88,
iulia.melnic@mf.gov.md
Proiect HG cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele HG și abrogarea unei HG (în vederea ajustării la prevederile legislației aferente sectorului financiar bancar și nebancar) Remis spre consultare publică Mariana Bratu,
Consultant principal,
Direcţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 25 27,
mariana.bratu@mf.gov.md
Proiectul Ordinului Ministrului finanțelor cu privire la modificarea Ordinului Ministrului finanțelor nr.150 din 05 septembrie 2018. Inițierea elaborării proiectului Irma Zurabișvili,
Inspector,
SFS, Direcția impozite directe,
022 823395,
irma.zurabisvili@sfs.md
Proiectul de Ordin cu privire la modificarea unor Ordine a Ministrului Finanțelor Remis spre consultare publică Cristina Iachim,
Consultant principal,
Direcția politici contabile și audit în sectorul corporativ,
022 26 27 98
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2023 Remis spre aprobare Guvernului Diana Belaia,
Consultant principal,
• Direcţia raportare,
022 26 25 08,
diana.belaia@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului resursei informaționale formată de Sistemul Informațional „Cabinetul electronic al autorității/instituției bugetare” Inițierea elaborării proiectului Elena Plămădeală,
Consultant principal,
• Direcția metodologie,
022 26 26 59,
lena.plamadeala@mf.gov.md
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 47/2024) (număr unic 297/MF/2024) Aprobat

HG 301/2024
Ludmila Popa,
Șef direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 10,
ludmila.popa@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr.500/1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe Inițierea elaborării proiectului Ina Darii,
Șef direcție,
• Direcția metodologie,
022 26 25 96,
ina.darii@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală" și a Instrucțiunii privind completarea acestuia nr. 118 din 28.08.2017 Inițierea elaborării proiectului Ion Chitoroagă,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 78,
ion.chitoroaga@sfs.md
Proiectul Decretului Președintelui cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de grant Fondul fiduciar multidonator al Programului „Creștere, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare în Moldova (M-GROW)” dintre RM și BIRD și AID Remis spre consultare publică Iulia Coica,
Consultant,
• Direcția finanțarea externă, internă și datorii,
022 26 26 85,
iulia.coica@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre RM și BIRD în vederea realizării Programului ,,Operațiunea Politica de Dezvoltare pentru Sprijinirea Creșterii și Rezilienței în Moldova” Remis spre consultare publică Iulia Coica,
Consultant,
• Direcția finanțarea externă, internă și datorii,
022 26 26 85,
iulia.coica@mf.gov.md
Proiectul HG „Pentru modificarea HG nr. 684/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice” Remis spre consultare publică Angela Dvornic,
Șef adjunct direcție,
Direcția investiții,
022 26 26 73,
angela.dvornic@mf.gov.md
Proiectul HG privind modificarea Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată nr. 93 din 01.02.2013 Inițierea elaborării proiectului Vitali Corsun,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 64,
vitali.corsun@sfs.md

Pages

Select category