Procesul decizional

Project Name Announces Draft decisions and related materials Statute Responsible person
Proiectul HG cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 11 la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul RM şi Guvernul SUA pentru creşterea comerţului şi investiţiilor în sectoarele cheie Remis spre consultare publică Vlada Gordienco,
Consultant principal,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 26 95,
vlada.gordienco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 11 la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul RM şi Guvernul SUA pentru o guvernare democratică mai eficientă şi mai responsabilă Remis spre consultare publică Vlada Gordienco,
Consultant principal,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 26 95,
vlada.gordienco@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF privind aprobarea formularului CET21 – Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi a Instrucțiunii privind modul de completare a acesteia Remis spre consultare publică Mogîldea Gabriela ,
Inspector superior,
Serviciul Fiscal de Stat,
(022)823370,
gabriela.mogildea@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 93/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată Remis spre consultare publică Inga Catana,
Consultant principal,
• Secţia analitică,
022 26 28 03,
inga.catana@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Cu privire la transmiterea unui teren” Inițierea elaborării proiectului Alexei Negrescu,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova,
022 57 41 37,
alexei.negrescu@customs.gov.md
Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 Remis spre consultare publică Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022 Inițierea elaborării proiectului Chirila Veronica,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea unor ordine ale MF Inițierea elaborării proiectului Diana Rusu,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
diana.rusu@sfs.md
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de Repunere în vigoare a Acordurilor de asistență privind obiectivele de dezvoltare din 2016 între Guvernul RM şi Guvernul SUA Remis spre consultare publică Vlada Gordienco,
Consultant principal,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 26 95,
vlada.gordienco@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.792/2004. Remis spre consultare publică Viorica Golban,
Consultant principal,
• Secția impozite indirecte,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind Lista de interdicție a operatorilor economici Remis spre consultare publică repetată Ion Pîslaru,
Șef adjunct direcție,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 06,
ion.pislaru@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF ,,Pentru modificarea Ordinului MF nr. 119/2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile” Aprobat

OMF nr. 111/2021
Ala Vizir,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF ,,Pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 118/2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate” Aprobat

OMF nr. 110/2021
Dorina Postu,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 85,
dorina.postu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea listei beneficiarilor de facilități fiscale și vamale la importul obiectelor de cult prevăzută în Anexa nr. 2 la HG nr. 977/2018 Remis spre consultare publică Doina Bonari,
Consultant principal,
• Secţia analitică,
022 26 28 02,
doina.bonari@mf.gov.md
Proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, domeniul ,,Finanțe Publice” Remis spre consultare publică Natalia Cuhuteac,
Consultant principal,
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor,
022 26 27 29,
natalia.cuhuteac@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Inițierea elaborării proiectului Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF ,,Pentru modificarea unor ordine ale Ministrului Finanțelor” Inițierea elaborării proiectului Marina Gheorghiu,
Consultant superior,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 18,
marina.gheorghiu@mf.gov.md
Proiectul hotărârii Guvernului privind redistribuirea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 Remis spre consultare publică Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare Remis spre consultare publică Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea actelor normative Remis spre consultare publică Alexandru Rodideal,
Şef secție,
• Secţia datorie externă şi recreditare,
022 26 27 80,
alexandru.rodideal@mf.gov.md

Pages

Select category