Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul ordinului privind modificarea OMF nr. 94 din 30 iulie 2020 Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere, între GRM, reprezentat de MF, ME, MM și MMPS și Agenția Franceză pentru Dezvoltare Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Direcţia recreditare,
022 26 26 98,
corneliu.rosca@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 696/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Remis spre consultare publică Iuri Paşinschi,
Șef direcție generală,
Direcția generală management instituțional,
022 26 27 77,
iurie.pasinschi@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2022 Remis spre aprobare Guvernului Diana Belaia,
Consultant principal,
• Direcţia raportare,
022 26 25 08,
diana.belaia@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamală Remis spre consultare publică Cotelea Cristina,
Consultant principal,
• Direcția analitică și armonizarea politicilor,
022 26 28 03,
cristina.cotelea@mf.gov.md
Proiectul Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control privind modificarea Cerințelor tehnice față de echipamentele de casă și de control, aprobate prin Decizia CIECC nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20.10.2020 Remis spre consultare publică Irina Reahovscaia,
Inspector principal,
SFS, Direcția procedure control,
022 82 34 46,
Irina.Reahovscaia@sfs.md
Proiectul HG cu privire cu privire la aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre RM și BIRD în vederea realizării Programului ,,Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare 2” Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Direcţia recreditare,
022 26 26 98,
corneliu.rosca@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea OMF nr. 153/2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici – forma VEN12 Remis spre consultare publică Diana Rusu,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 70,
diana.rusu@sfs.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Direcția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 2/2017 privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate independentă şi a Indicaţiilor metodice Remis spre consultare publică Elisaveta Țaruș,
Inspector,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
elisaveta.tarus@sfs.md
Proiectul OMF privind modificarea OMF nr. 105/2016 cu privire la aprobarea unor formulare aferente modificării termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînare sau eşalonare Remis spre consultare publică Igor Cebotarenco,
Inspector,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 14,
igor.cebotarenco@sfs.md
Proiectul ordinului privind aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului Remis spre consultare publică Vera Sîrbu,
Consultant principal,
• Direcția politici bugetare,
022 26 26 39,
vera.sirbu@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 246 din 8 aprilie 2010 Remis spre consultare publică Consultant,
• Secţia cooperare regională,
022 26 26 88,
daniel.pascal@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin HG nr. 500/1998 Inițierea elaborării proiectului Natalia Stiharu,
Consultant principal,
Direcţia monitorizarea activelor statului,
022 26 26 69,
natalia.stiharu@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea OMF nr. 95/2018 privind aprobarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor, a Instrucțiunii de completare a Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor Inițierea elaborării proiectului Stela Barbăneagră,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 87,
stela.barbaneagra@sfs.md
Proiectul HG „Privind repartizarea și modificarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022” Remis spre consultare publică Tatiana Gherman,
Consultant principal,
Direcția politici salariale,
022 26 27 52,
tatiana.gherman1@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2023 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organizațiile internaţionale şi regionale Aprobat

HG 193/2023
Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Inițierea elaborării proiectului Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Direcția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat Aprobat

HG 132/2023
Cebanu Anna,
Şef secție,
• Secția analiză, strategie și risc,
022 26 28 22,
anna.cebanu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre RM și BIRD în vederea realizării Programului ,,Moldova, măsuri în situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Direcţia recreditare,
022 26 26 98,
corneliu.rosca@mf.gov.md

Pagini

Selectați categoria