Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 246 din 08.04.2010 Remis spre consultare publică Aurel Jucov,
Consultant principal,
• Direcția politici asistență externă,
022 26 27 93,
aurel.jucov@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 377 din 25 aprilie 2018 Inițierea elaborării proiectului Oxana Budeci,
Şef adjunct Direcţie generală, Şef direcţie,
• Direcția politici asistență externă,
022 26 26 87,
oxana.budeci@mf.gov.md
Proiect de Lege privind efectuarea decontărilor în numerar Remis spre consultare publică Vacarciuc Anna,
Consultant superior,
Direcţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 27 61,
anna.vacarciuc@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind asumarea angajamentelor multianuale Remis spre consultare publică repetată Popov Svetlana ,
Consultant principal,
• Direcția politici bugetare,
022 26 26 15 ,
svetlana.popov@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la aprobarea Raportului, a Instrucțiunii de completare a Raportului privind tichetele de masă acordate angajaților şi a Declarației pe propria răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la locul de muncă de bază Remis spre consultare publică Stela Barbăneagră,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 87,
stela.barbaneagra@sfs.md
Proiectul HG „Privind modificarea HG nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” Inițierea elaborării proiectului Alexandru Lungu ,
Șef direcție,
Direcția politici salariale,
022 26 29 00 ,
alexandru.lungu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea încasărilor Inițierea elaborării proiectului Tatiana Nicolai,
Inspectoare principală,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 97,
tatiana.nicolai@sfs.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii contabilității nr. 113/2007 Inițierea elaborării proiectului Ghenadie Verlan,
Consultant principal,
• Direcția metodologie,
022 26 25 80,
ghenadie.vrelan@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea și completarea OMF nr. 50/2017 Remis spre consultare publică Irina Trocin,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
irina.trocin@sfs.md
Proiectul OMF privind aprobarea Regulamentului cu privire la schimbul automat de informații privind conturile financiare Remis spre consultare publică repetată Irina Moraru,
Inspectoare superioară,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 97,
irina.moraru@sfs.md
Proiectul Ordinului “Cu privire la modificarea OMF nr. 3 din 13.01.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli” Remis spre consultare publică Igor Stavinschi,
Șef direcție,
SFS, Direcţia impozite indirecte,
22 82 33 64,
igor.stavinschi@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr.862/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului Inițierea elaborării proiectului Ina Darii,
Șef direcție,
• Direcția metodologie,
022 26 25 96,
ina.darii@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de facilitate de credit dintre Republicii Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 40,0 mil. euro Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Direcţia recreditare,
022 26 26 98,
corneliu.rosca@mf.gov.md
Proiectul HG “Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Direcția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 50 ,
victoria.prisacari@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 476/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Direcția impozite indirecte și reglementări vamale,
022 26 26 52,
olesea.gangur@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului la Acordul de facilitate de împrumut dintre RM, BNM şi UE privind asistența macrofinanciară pentru RM Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Direcţia recreditare,
022 26 26 98,
corneliu.rosca@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2024-2026) (CBTM) Remis spre consultare publică Vera Sîrbu,
Consultant principal,
• Direcția politici bugetare,
022 26 26 39,
vera.sirbu@mf.gov.md
Proiectul Ordinului privind modificarea OSFS nr. 455/2016 cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor Remis spre consultare publică Iulia Țurcan,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 95,
iulia.turcan@sfs.md
Proiectul HG cu privire cu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre GRM reprezentat de MF, și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea Programului „Politici de dezvoltare întru redresarea economică” Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Direcţia recreditare,
022 26 26 98,
corneliu.rosca@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Consultant superior,
• Direcția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 49,
polina.mihaila@mf.gov.md

Pagini

Selectați categoria