Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil Remis spre consultare publică Claudia Popescu,
Inspector principal,
SFS, Direcția juridică,
022 82 33 63,
claudia.popescu@sfs.md
Proiectul HG „Cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2021 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organizațiile internaţionale şi regionale” Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021 Remis spre consultare publică Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 573/2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020 Inițierea elaborării proiectului Lilia Caracicovschi,
Consultant principal,
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor,
022262671, 022262727,
lilia.caracicovschi@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 246 din 8 aprilie 2010 Remis spre consultare publică Sorin Lîsîi,
Consultant superior,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 28 07,
sorin.lisii@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019 Remis spre consultare publică Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului și abrogarea unor Hotărâri ale Guvernului” Remis spre consultare publică Margarita Andrieș,
Consultant principal,
Direcția politici salariale,
022 26 27 15,
margarita.andries@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2021) Remis spre consultare publică Corina Alexa,
Șef direcție,
Direcția politici fiscale și vamale,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la prelungirea termenului de aplicare a unor norme din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcţia expertiză juridică,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Declarației privind neîncadrarea beneficiarului efectiv în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani Remis spre consultare publică Ion Pîslaru,
Șef adjunct direcție,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 06,
ion.pislaru@mf.gov.md
Proiectului de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 704/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale Inițierea elaborării proiectului Iulia Țurcan,
Consultant principal,
• Secția impozite directe,
022 26 28 08,
iulia.turcan@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la prelungirea termenului de aplicare a unor norme din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcţia expertiză juridică,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul de modificare a Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 10/2006 privind aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea semnelor nominale personale aplicate pe articolele şi obiectele fabricate din metale preţioase şi pietre preţioase Remis spre consultare publică Sîrbu Magdalena,
Consultant principal,
Direcţia politici financiare
Proiectul de Ordin al MF cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public Inițierea elaborării proiectului Petru Babuci,
Șef direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul de Ordin cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european Remis spre consultare publică Ion Pîslaru,
Șef adjunct direcție,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 06,
ion.pislaru@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Proiectul Hotărârii Guvernului nr.494/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19 Remis spre consultare publică Sergiu Căinăreanu,
Șef direcție,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 02,
sergiu.cainareanu@mf.gov.md
Proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare Remis spre consultare publică Marina Roșca,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 57,
marina.rosca@mf.gov.md
Proiectul de HG „Privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2021” Remis spre consultare publică Silvia Cemertan,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul ordinului Cu privire la aprobarea Procedurii privind modul de comunicare a auditorilor cu beneficiarii în procesul implementării Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională Remis spre consultare publică Ala Vizir,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la aprobarea unor proceduri de selectare și participare la instruiri a auditorilor pentru efectuarea misiunilor de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectelor finantate de UE in cadrul programelor de cooperare Aprobat

Aprobat prin Ordinul MF nr. 135 din 27.10.2020
Ala Vizir,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md

Страницы

Selectați categoria