Процесс принятия решений

Название проекта Оповещения Проекты решений и сопутствующие материалы Cтатус проекта Ответственное лицо
Proiectul HG pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale/acordurilor-cadru în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale Inițierea elaborării proiectului Alexandra Gariuc ,
Consultant principal,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 32
Proiectului HG pentru modificarea HG nr. 49/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea locurilor de muncă Inițierea elaborării proiectului Corina Alexa,
Șef direcție,
Direcția politici fiscale și vamale,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea punctului 2(1) din HG nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului Remis spre consultare publică Corina Alexa,
Șef direcție,
Direcția politici fiscale și vamale,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul MF nr. 154 din 12.09.2018 Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul Ordinului MF ,,Pentru modificarea Ordinului MF nr. 119/2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile” Inițierea elaborării proiectului Ala Vizir,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică Remis spre consultare publică Olga Morari,
Consultant superior,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 95,
olga.morari@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea transmiterii de către SFS către IP „ASP” a informației aferente persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi care sunt pasibili radierii din oficiu, a contribuabililor Remis spre consultare publică Claudia Popescu,
Inspector principal,
SFS, Direcția juridică,
022 82 33 63,
claudia.popescu@sfs.md
Proiectele Regulamentului privind certificarea echipamentelor de casă și de control, Regulamentului privind funcționarea Centrului de certificate a echipamentelor de casă și de control; Regulamentului privind schimbul de date dintre echipamentele de casă Remis spre consultare publică repetată Irina Reahovscaia,
Inspector principal,
SFS, Direcția procedure control,
022 82 34 46,
Irina.Reahovscaia@sfs.md
Proiectul Ordinul MF cu privire la acordarea creditelor fără dobândă concurenților electorali Aprobat

Aprobat prin OMF nr. 70/2021
Dumitrița Boico,
Consultant superior,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 27 38,
dumitrita.boico@mf.gov.md
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative Remis spre consultare publică Magdalena Sîrbu ,
Consultant principal,
• Secţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 25 27,
magdalena.sirbu@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 Remis spre consultare publică Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul HG ”Pentru pentru completarea anexei nr. 3 la HG nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice” Remis spre consultare publică Alexei Negrescu,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova,
022 57 41 37,
alexei.negrescu@customs.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Aprobat

Aprobat prin HG 57/2021
Dumitrița Boico,
Consultant superior,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 27 38,
dumitrita.boico@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional „Contabilitate unică bugetară” și a Regulamentului privind modul de utilizare a Sistemului informațional „Contabilitate unică bugetară” Remis spre consultare publică Ina Darii,
Şef secție,
• Secția metodologie,
022 26 25 96,
ina.darii@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 246 din 8 aprilie 2010 Remis spre consultare publică Sorin Lîsîi ,
Consultant superior,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 28 07,
sorin.lisii@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a Registrului electronic al angajaților și de utilizare a SIA Inițierea elaborării proiectului Lucia Hîncu,
Inspector,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 80,
lucia.hincu@sfs.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea unor ordine ale MF Remis spre consultare publică Jana Griciuc,
Inspector superior,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
jana.griciuc@sfs.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea unor ordine ale MF Remis spre consultare publică Irma Zurabișvili,
Inspector,
SFS, Direcția impozite directe,
022 823395,
irma.zurabisvili@sfs.md
Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul MF nr. 101/2019 Aprobat

Aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 47 din 12.03.2021
Dorina Postu,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 85,
dorina.postu@mf.gov.md

Страницы

Выберите категорию