Anunț privind organizarea consultărilor publice

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și pct.161, 163 și 190 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, Ministerul Finanțelor prezintă spre consultări publice proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea  Inspectoratului Control Financiar de Stat.
Proiectul are drept obiectiv crearea unui cadru normativ care va consolida și eficientiza funcționalitatea controlului financiar al Ministerului Finanțelor, precum și va îmbunătăți gestionarea finanțelor și a patrimoniului public, asigurând un management performant prin crearea condițiilor de respectare de către persoanele cu funcții de răspundere a reglementărilor în vigoare.

Totodată, reorganizarea Inspecției Financiare în Inspectoratul Control Financiar de Stat se impune în scopul impulsionării dezvoltării conceptului de responsabilizare financiară conform standardelor internaționale, cu delimitarea clară a atribuțiilor, pentru a nu se dubla cu sistemul de Control Financiar Public Intern și funcțiile auditului extern.

Suplimentar, odată cu reorganizarea Inspecției Financiare, se propune introducerea unor funcții noi, care au ca scop eficientizarea procesului de planificare și execuție bugetară, precum și promovarea Inspectoratului Control Financiar de Stat ca organ promotor al utilizării raționale al resurselor naționale și externe.  

 

Perioada: 
Miercuri, 6 Septembrie, 2023 - 11:30 până Miercuri, 20 Septembrie, 2023 - 17:00

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda