Anunț privind inițierea elaborării proiectului

În temeiul prevederilor art. 29 lit. a) din Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, Ministerul Finanțelor informează despre inițierea elaborării Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2024-2027.

Documentul de politici publice propus spre derivă din Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice pe anii 2023-2030 și va contribui la implementarea acesteia prin detalierea și concretizarea acțiunilor ce urmează a fi realizate pe termen mediu în domeniul controlului financiar public intern. Scopul Programului este de a contribui la atingerea obiectivului specific aferent Componentei 4 a Strategiei și anume - Asigurarea utilizării fondurilor publice conform principiilor de bună guvernare prin implementarea controlului intern managerial și auditului intern în entitățile publice pe baza standardelor și bunelor practici UE

Noul Program urmează să vină cu o abordare sistemică bazată pe un cadrul logic de intervenție bine definit de dezvoltare a controlului financiar public intern. Intervențiile propuse sunt orientate spre fortificarea răspunderii și competențelor de organizare a unor sisteme durabile de control intern managerial, capabile să asigure un management eficient al activității orientate spre rezultat. Concomitent, se propune consolidarea auditului intern prin dimensionarea adecvată a resurselor alocate și sporirea calității activității, creșterea competenței și profesionalismului auditorilor interni, precum și extinderea ariei de acoperire. În acest fel se urmărește obținerea unei funcții de audit intern capabile să contribuie la fortificarea sistemelor de guvernanță, management și gestiune a riscurilor în entitățile publice, aducând în atenția managerilor punctele slabe ale controlului intern managerial și oportunitățile de creștere a performanței. 

Conceptul Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2023-2026 poate fi accesat aici

Programul, cât și Planul de acțiuni ca parte componentă a Programului urmează a fi elaborate în corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice și Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Pentru asigurarea calității proiectului, Ministerul Finanțelor invită toate părțile interesate să prezinte propuneri şi sugestii până la data de 17 martie 2023, la adresa electronică: ludmila.popa@mf.gov.md, șef Direcție politici în domeniul controlului financiar public intern.

 

Perioada: 
Marți, 7 Martie, 2023 - 06:15 până Vineri, 17 Martie, 2023 - 17:00

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda