Anunț privind organizarea consultărilor publice

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, pct. 163 și 190 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, precum și pct. 34 din Regulamentul cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 386/2020, Ministerul Finanțelor prezintă spre consultări publice proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2024-2027.
Programul este un document de politici publice, elaborat întru executarea prevederilor art. 49 al Acordului de Asociere RM-UE, și stabilește prioritățile și măsurile de intervenție pe termen mediu în domeniul Controlului Financiar Public Intern, întru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2023.
Proiectul are ca scop accelerarea dezvoltarea Controlului Financiar Public Intern, care să asigure că toate fondurile publice sunt utilizate conform principiilor de bună guvernare, prin implementarea controlului intern managerial și auditului intern în entitățile publice, pe baza standardelor și metodologiilor internaționale general acceptate, precum și bunelor practici ale Uniunii Europene.

Perioada: 
Marți, 12 Decembrie, 2023 - 08:45 până Joi, 28 Decembrie, 2023 - 08:45

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda