Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul OMF cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli Remis spre consultare publică Ion Chitoroagă,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 78,
ion.chitoroaga@sfs.md
Proiectul HG pentru aprobarea Conceptului Sistemului informațional de gestionare a autorizației de agent economic autorizat și Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat a autorizației de agent economic autorizat Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Direcția analitică și armonizarea politicilor,
022 26 27 64,
doina.bonari@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din RM Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și abrogarea unor HG Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Direcția impozite indirecte și reglementări vamale,
022 26 26 52,
olesea.gangur@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional Integrat al Finanțelor Publice Remis spre consultare publică Elena Plămădeală,
Consultant principal,
• Direcția metodologie,
022 26 26 59,
lena.plamadeala@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului Inițierea elaborării proiectului Consultant principal,
• Direcția impozite indirecte și reglementări vamale,
022 26 26 52,
olesea.gangur@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Conceptului pentru dezvoltarea SIA “Cabinetul electronic al autorității/instituției bugetare” Remis spre consultare publică Elena Plămădeală,
Consultant principal,
• Direcția metodologie,
022 26 26 59,
lena.plamadeala@mf.gov.md
Proiectul HG „Privind aprobarea bugetului Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2023” Remis spre consultare publică Ala Vizir,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici contabile și audit în sectorul corporativ,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea listei obiectelor de uz personal, introduse pe teritoriul Republicii Moldova, fără achitarea drepturilor de import, la revenirea cetățenilor cu traiul în Republica Moldova Remis spre consultare publică Alexandru Margine,
Şef adjunct Direcţie generală, Şef direcţie,
• Direcția analitică și armonizarea politicilor,
022 26 28 43,
alexandru.margine@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.153/2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici – forma VEN12 Inițierea elaborării proiectului Diana Rusu,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 70,
diana.rusu@sfs.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2022-2024) Aprobat

HG nr. 81/2022
Cebanu Anna,
Şef secție,
• Secția analiză, strategie și risc,
022 26 28 22,
anna.cebanu@mf.gov.md
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Cadrului bugetar pe termen mediu (2023-2025) Remis spre consultare publică Vera Sîrbu,
Consultant principal,
• Direcția politici bugetare,
022 26 26 39,
vera.sirbu@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova” Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Direcția impozite indirecte și reglementări vamale,
022 26 26 52,
olesea.gangur@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 1 prin schimb de scrisori la Acordul de finanțare dintre Guvernul RM, UE și MDR și AP al României privind Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 Aprobat

HG 285/2022
Consultant principal,
• Secţia cooperare regională,
022 26 27 04,
aurica.ciornei@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 1 prin schimb de scrisori la Acordul de finanțare dintre Guvernul RM, UE și MDR şi AP al României privind Programul Operațional Comun România – RM 2014-2020 Aprobat

HG 479/2022
Consultant,
• Secţia cooperare regională,
022 26 26 88,
daniel.pascal@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 246 din 8 aprilie 2010 Aprobat

HG 469/2022
Consultant,
• Secţia cooperare regională,
022 26 26 88,
daniel.pascal@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 246 din 8 aprilie 2010 Aprobat

HG 149/2022
Consultant,
• Secţia cooperare regională,
022 26 26 88,
daniel.pascal@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Adoptat de Parlament

Legea nr. 272/2022
Mațco Diana,
Consultant principal,
Direcția politici salariale,
022 26 27 09
Proiectul OMF cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor și abrogarea Ordinului nr. 101/2019 Aprobat

OMF nr. 97/2022
Dorina Postu,
Consultant principal,
Direcția politici contabile și audit în sectorul corporativ,
022 26 27 85,
dorina.postu@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea HG nr. 807/2018 pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului” Aprobat

HG nr. 528/2022
Ala Vizir,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici contabile și audit în sectorul corporativ,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md

Pagini

Selectați categoria