Anunț privind organizarea consultărilor publice

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și pct. 161, 163 și 190 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, Ministerul Finanțelor prezintă spre consultări publice proiectul HG cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (modificarea cadrului normativ conex Legii nr. 47/2024).

Proiectul a fost elaborat în scopul ajustării actelor normative de competența Ministerului Finanțelor, urmare a operării modificărilor în cadrul normativ aferent managementului resurselor umane, aprobate prin Legea nr. 47/2024. 

În acest sens, proiectul se referă la modificarea statutului funcției deținute de conducătorul și conducătorii adjuncți ai autorităților administrative din subordinea Ministerului Finanțelor, și anume: Inspectoratul Control Financiar de Stat și Agenția Achiziții Publice, prin ajustarea prevederilor cu privire la numirea în funcție și eliberarea sau destituirea din funcție a acestora, inclusiv completarea atribuțiilor ministrului finanțelor de a prezenta Guvernului spre examinare propuneri în acest sens.

 

Perioada: 
Marți, 9 Aprilie, 2024 - 14:45 până Marți, 16 Aprilie, 2024 - 17:00

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda