Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului registrului fiduciilor Inițierea elaborării proiectului Pavel Dima,
Şef adjunct Direcţie generală,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 98,
pavel.dima@sfs.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 167/2022 cu privire la aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului Aprobat

HG 629/2023
Cristina Iachim,
Consultant principal,
Direcția politici contabile și audit în sectorul corporativ,
022 26 27 98
Proiectul de OMF ,,Pentru modificarea OMF nr. 97/2022 cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului de contabilitate şi raportare financiară de pe lângă Ministerul Finanţelor” Aprobat

OMF 72/2023
Dorina Postu,
Consultant principal,
Direcția politici contabile și audit în sectorul corporativ,
022 26 27 85,
dorina.postu@mf.gov.md
Proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023 Adoptat de Parlament

Legea nr. 295/2023
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Direcţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (pe aspecte ce țin de redresare și rezoluție bancară) Remis spre consultare publică Sorina Hiznicenco,
Consultant principal,
Direcţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 74,
sorina.hiznicenco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova Remis spre consultare publică Cotelea Cristina,
Consultant principal,
• Direcția analitică și armonizarea politicilor,
022 26 28 03,
cristina.cotelea@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la aprobarea regulilor de implementare a prețurilor de transfer Remis spre consultare publică Pavel Dima,
Şef adjunct Direcţie generală,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 98,
pavel.dima@sfs.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la acordarea creditelor fără dobândă concurenților electorali Aprobat

OMF 88/2023
Marin Olga,
Consultant principal,
• Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 27 38,
olga.marin@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Criteriilor de dimensionare a subdiviziunilor de audit intern din cadrul administrației publice centrale (număr unic 522/MF/2023) Aprobat

HG 655/2023
Ludmila Popa,
Șef direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 10,
ludmila.popa@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Remis spre consultare publică Alexandru Lungu ,
Șef direcție,
Direcția politici salariale,
022 26 29 00 ,
alexandru.lungu@mf.gov.md
Proiectul HG „Pentru modificarea HG nr. 684/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice” Remis spre consultare publică Lilia Taban,
Şef interimar Direcţie,
• Direcția finanțele în economie,
022 26 26 78,
lilia.taban@mf.gov.md
Proiectul Conceptului de modernizare a Codului fiscal Remis spre consultare publică Iulia Melnic,
Șef direcție,
• Direcția impozite directe și reglementări internaționale,
022 26 27 88,
iulia.melnic@mf.gov.md
Proiectul de modificare a OMF nr. 91/2019 cu privire la aprobarea design-ului mărcii „Timbru de acciz/Timbru de consum” Remis spre consultare publică Iulia Melnic,
Șef direcție,
• Direcția impozite directe și reglementări internaționale,
022 26 27 88,
iulia.melnic@mf.gov.md
Proiectul OMF privind aprobarea listei jurisdicțiilor participante și jurisdicțiilor care fac obiectul raportării, cu care RM va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturi fin. Remis spre consultare publică Irina Moraru,
Inspectoare superioară,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 97,
irina.moraru@sfs.md
Proiectul de a Ordinul a Ministerului Finanţelor privind aprobarea formularului Dării de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi a Instrucţiunii de completare a acesteia (POLMED23) Remis spre consultare publică Igor Stavinschi,
Șef direcție,
SFS, Direcţia impozite indirecte,
22 82 33 64,
igor.stavinschi@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Raportului semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2023 Remis spre consultare publică Diana Belaia,
Consultant principal,
• Direcţia raportare,
022 26 25 08,
diana.belaia@mf.gov.md
Proiectul OMF privind modificarea OMF nr. 17/2020 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale Avizelor de plată Remis spre consultare publică Ana-Maria Marușevschi,
Inspectoare superioară,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 67,
ana-maria.pavlovscaia@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative Adoptat de Parlament

Legea nr. 168/2023
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Direcţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Inițierea elaborării proiectului Consultant principal,
• Direcția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 50 ,
victoria.prisacari@mf.gov.md
Proiectul HG „Privind redistribuirea și repartizarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022” Remis spre consultare publică Tatiana Gherman,
Consultant principal,
Direcția politici salariale,
022 26 27 52,
tatiana.gherman1@mf.gov.md

Pagini

Selectați categoria