Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG privind repartizarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 418/2023 Remis spre consultare publică Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Direcţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 359/2022 Aprobat

Legea nr. 392/2023
Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Direcţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul hotărârii Guvernului privind redistribuirea și repartizarea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022 Aprobat

HG 1020/2023
Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Direcţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul OMF Cu privire la modificarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, aprobat prin OMF nr. 3/2023 Remis spre consultare publică Artur Nichiforciuc,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 78,
artur.nichiforciuc@sfs.md
Proiectul HG cu privire la reorganizarea prin dezmembrare (separare) a Instituției publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” Inițierea elaborării proiectului Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția juridică,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a Sistemului informațional automatizat Activitate Independentă Inițierea elaborării proiectului Victoria Berghe,
Inspectoare principală,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 04,
victoria.berghe@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin HG nr. 1286 din 30.11.2016 Remis spre consultare publică Gheorghe Estrati ,
Inspector,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 97,
gheorghe.estrati@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 287/2017 contabilității și raportării financiare Remis spre aprobare Tatiana Nicolai,
Inspectoare principală,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 97,
tatiana.nicolai@sfs.md
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare Aprobat

HG nr.493/2023
Veronica Chirila,
Şef adjunct Direcţie generală, Şef direcţie,
• Direcţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Direcția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli Inițierea elaborării proiectului Valeria Fodor,
Inspector superior,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 64,
valeria.fodor@sfs.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea HG nr. 1231/2018 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” Remis spre aprobare Guvernului Ludmila Burduja,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici salariale,
022 26 27 49,
ludmila.burduja@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a bunurilor blocate care fac obiectul măsurilor restrictive internaționale Inițierea elaborării proiectului Irina Moraru,
Inspectoare superioară,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 97,
irina.moraru@sfs.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind certificarea specialiștilor în domeniul achizițiilor publice/sectoriale (număr unic 5/MF/2024) Remis spre consultare publică Mihaela Movila,
Consultant principal,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 25 42
Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2024 Adoptat de Parlament

Legea nr. 418/2023
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Direcţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiect HG cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 106/2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule Inițierea elaborării proiectului Mariana Bratu,
Consultant principal,
Direcţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 25 27,
mariana.bratu@mf.gov.md
Proiectul HG „Privind aprobarea bugetului IP „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2024” Aprobat

HG 1090/2023
Cristina Iachim,
Consultant principal,
Direcția politici contabile și audit în sectorul corporativ,
022 26 27 98
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare Nr. CMD 1009 01 J Aprobat

HG 996/2023
Alexandrina Sorbală,
Consultant superior,
• Direcția finanțarea externă, internă și datorii,
022 26 26 83,
alexandrina.sorbala@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 594/MF/2023) Aprobat

Legea nr. 320/2023
Ecaterina Voloșciuc,
Consultant principal,
Direcția politici contabile și audit în sectorul corporativ,
022 26 27 57,
ecaterina.volosciuc@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 294/1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui RM nr. 406-II din 23 decembrie 1997 Remis spre consultare publică Tatiana Nicolai,
Inspectoare principală,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 97,
tatiana.nicolai@sfs.md

Pagini

Selectați categoria