Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea personalului entităţilor din Republica Moldova Remis spre consultare publică Cotelea Cristina,
Consultant principal,
• Direcția analitică și armonizarea politicilor,
022 26 28 03,
cristina.cotelea@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la alocarea mijloacelor financiare Inițierea elaborării proiectului Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege privind atragerea împrumutului de stat extern, prin intermediul mecanismului de finanțare de reziliență și durabilitate (RSF) din partea Fondului Monetar Internațional RM Remis spre consultare publică Alexandrina Sorbală,
Consultant superior,
• Direcția finanțarea externă, internă și datorii,
022 26 26 83,
alexandrina.sorbala@mf.gov.md
Proiectul OMF Cu privire la modificarea Regulamentului privind rambursarea TVA pentru producătorii agricoli, aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 3/2023 Remis spre consultare publică Artur Nichiforciuc,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 78,
artur.nichiforciuc@sfs.md
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2024 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organizațiile internaţionale şi regionale Aprobat

HG 244/2024
Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 556/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public Inițierea elaborării proiectului Ludmila Popa,
Șef direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 10,
ludmila.popa@mf.gov.md
Proiectul de lege privind participarea RM la majorarea de capital a Băncii de dezvoltarea a Consiliului Europei în conformitate cu Rezoluția Consiliului Guvernatorilor nr.463/2022 ”Privind majorarea capitalului Băncii” Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul OMF privind modificarea OMF nr. 95/2020 privind aprobarea formularului tipizat (Forma IALS21) "Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor şi Modul de completare a acesteia Inițierea elaborării proiectului Alina Vragaleva-Platița,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
alina.platita@sfs.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea OMF nr. 148/2013 privind aprobarea Formularului-tip și Modului de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la proprietate Inițierea elaborării proiectului Stela Barbăneagră,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 87,
stela.barbaneagra@sfs.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea Declaraţiei privind accizele şi a Modului de completare a acesteia, aprobată prin Ordinul ministrului Finanțelor nr. 11/2017 Remis spre consultare publică Ion Chitoroagă,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 78,
ion.chitoroaga@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului privind asumarea angajamentelor multianuale, aprobat prin HG nr. 652/2023 Remis spre consultare publică repetată Popov Svetlana ,
Consultant principal,
• Direcția politici bugetare,
022 26 26 15 ,
svetlana.popov@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.101/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine Aprobat

HG 80/2024
Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai regimului fiscal – forma SIMM24M Remis spre consultare publică Alexandru Dascaliuc,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 95,
alexandru.dascaliuc@sfs.md
Regulamentul cu privire la plasarea, vânzarea și răscumpărarea valorilor mobiliare de stat destinate persoanelor fizice din Republica Moldova Remis spre consultare publică Oxana Pui,
Consultant principal,
• Direcția finanțarea externă, internă și datorii,
022 26 28 20,
oxana.pui@mf.gov.md
Proiectul HG executiv al BNM cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont, aprobat prin HCE al BNM Inițierea elaborării proiectului Oxana Pui,
Consultant principal,
• Direcția finanțarea externă, internă și datorii,
022 26 28 20,
oxana.pui@mf.gov.md
Proiectului HG privind modificarea HG nr. 92/2023 cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr. 95/2021 Inițierea elaborării proiectului Cotelea Cristina,
Consultant principal,
• Direcția analitică și armonizarea politicilor,
022 26 28 03,
cristina.cotelea@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității Remis spre consultare publică Radul Lilia,
Consultant principal,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 31
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „AGGRI" Remis spre consultare publică Chiruța Ina,
Consultant principal,
• Direcția impozite indirecte și reglementări vamale,
022 26 28 08,
ina.chiruta@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea OMF nr. 40/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii Inițierea elaborării proiectului Alexandru Dascaliuc,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 95,
alexandru.dascaliuc@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 287/2017 contabilității și raportării financiare (nr. unic 74/MF/2024) Remis spre consultare publică Tatiana Nicolai,
Inspectoare principală,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 97,
tatiana.nicolai@sfs.md

Pagini

Selectați categoria