Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG cu privire la transmiterea unor bunuri imobile Inițierea elaborării proiectului Sandu Pantaz,
Inspector superior,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 32 82,
sandu.pantaz@sfs.md
Proiectul Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control privind modificarea Cerințelor tehnice față de echipamentele de casă și de control, aprobate prin Decizia CIECC nr. 26-11/1-19/02-2020 din 20.10.2020, Regulament, SIA Remis spre consultare publică Irina Reahovscaia,
Inspector principal,
SFS, Direcția procedure control,
022 82 34 46,
Irina.Reahovscaia@sfs.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării programului „Credite pentru conservarea energiei” Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Direcția impozite indirecte și reglementări vamale,
022 26 26 52,
olesea.gangur@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Direcția impozite indirecte și reglementări vamale,
022 26 26 52,
olesea.gangur@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălţi” Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Direcția impozite indirecte și reglementări vamale,
022 26 26 52,
olesea.gangur@mf.gov.md
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (consolidarea aspectelor privind infrastructurile pieței financiare) Adoptat de Parlament

Legea nr. 292/2023
Mariana Bratu,
Consultant principal,
Direcţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 25 27,
mariana.bratu@mf.gov.md
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurare transfer atribuții conform Legii nr. 178/2020 pentru modificarea unor acte normative) Adoptat de Parlament

Legea nr. 214/2023
Sorina Hiznicenco,
Consultant principal,
Direcţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 74,
sorina.hiznicenco@mf.gov.md
Proiect de lege cu privire la garantarea depozitelor în bănci Adoptat de Parlament

Legea nr. 160/2023
Sorina Hiznicenco,
Consultant principal,
Direcţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 74,
sorina.hiznicenco@mf.gov.md
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative Adoptat de Parlament

Legea nr. 332/2022
Consultant principal,
Direcţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 25 27,
magdalena.sirbu@mf.gov.md
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative Adoptat de Parlament

Legea nr. 101/2023
Sorina Hiznicenco,
Consultant principal,
Direcţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 74,
sorina.hiznicenco@mf.gov.md
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative Adoptat de Parlament

Legea nr. 96/2023
Consultant principal,
Direcţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 25 27,
magdalena.sirbu@mf.gov.md
Proiectul ordinului MF cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii Aprobat

OMF 115/2021
Consultant principal,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 32
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică Aprobat

HG 870/2022
Olga Morari,
Consultant superior,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 95,
olga.morari@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale / acordurilor - cadru în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale Aprobat

HG 464/2022
Consultant principal,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 32
Proiectul de modificare a HG nr. 1129/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executarea continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an” Aprobat

HG 279/2022
Ion Pîslaru,
Şef interimar Direcţie Generală,
Direcția generală management instituțional,
022 26 27 77,
ion.pislaru@mf.gov.md
Proiect HG pentru aprobarea Programului național de dezvoltare al sistemului de achiziții publice pentru 2023 – 2026 Aprobat

HG 625/2023
Radul Lilia,
Consultant principal,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 31
Proiectul HG cu privire la modificarea listei aprobate prin HG nr. 193/2023 cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2023 a cotelor de membru şi a datoriilor RM față de organizațiile internaționale şi regionale Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea Regulamentului privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum pe produsele din tutun, cartuşele şi rezervele pentru ţigaretele electronice, inclusiv ţigaretele electronice de unică folosinţă Remis spre consultare publică Consultant principal,
• Direcția impozite indirecte și reglementări vamale,
022 26 26 52,
olesea.gangur@mf.gov.md
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative (ajustarea la prevederile legislației din domeniul financiar) Inițierea elaborării proiectului Sorina Hiznicenco,
Consultant principal,
Direcţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 74,
sorina.hiznicenco@mf.gov.md
Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Codul vamal nr.95/2021, Codul fiscal nr.1163/1997, Legea pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar - fiscală) nr.212/2023) Inițierea elaborării proiectului Șef direcție generală,
Direcția generală politici fiscale și vamale,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md

Pagini

Selectați categoria