Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul OMF cu privire la modificarea Ordinului nr. 153/2018 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici Remis spre consultare publică Diana Rusu,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 70,
diana.rusu@sfs.md
Proiectul de ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Aviz de plată pentru servicii speciale” şi modul de completare acestuia (ce vizează art.48 al noul Cod Vamal) Remis spre consultare publică Alexa Corina ,
Șef direcție generală,
Direcția generală politici fiscale și vamale,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar pe funcțiile vacante înregistrate” Remis spre consultare publică Consultant superior,
Direcția politici salariale,
022 26 27 44,
tatiana.palancica@mf.gov.md
Proiectul HG "Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2023-2030" Aprobat

HG nr. 71/2023
Liliana Iaconi,
Șef direcție,
Direcția coordonare politici publice,
022 26 26 36,
liliana.iaconi@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor Hotărâri de Guvern (implementarea politicii vamale pentru anul 2024) (număr unic: 1161/MF/2023) Remis spre consultare publică Alexandru Margine,
Şef adjunct Direcţie generală, Şef direcţie,
• Direcția analitică și armonizarea politicilor,
022 26 28 43,
alexandru.margine@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire stabilirea pentru anul 2024 a marjei maxime în cadrul Programului de stat „Prima casă” Remis spre consultare publică Ina Darii,
Șef direcție,
• Direcția metodologie,
022 26 25 96,
ina.darii@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Achiziții Publice și efectivul-limită al acesteia Remis spre consultare publică Mihaela Movila,
Consultant principal,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 25 42
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea unor ordine ale Ministrului finanțelor Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate realizării proiectului „Moldova drumuri III” și a proiectului „Moldova drumuri IV” Remis spre consultare publică Dmitrii Nițuleac,
Șef direcție,
• Direcția impozite indirecte și reglementări vamale,
022 26 27 34,
dmitrii.nituleac@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la aprobarea formularului DAP24 - Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională conform capitolului 101 din Codul fiscal Remis spre consultare publică Ana Covalciuc,
Inspectoare principală,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 95,
ana.covalciuc@sfs.md
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2024-2026)” Aprobat

HOTĂRÂRE Nr. 855 din 08-11-2023
Cebanu Anna,
Şef secție,
• Secția analiză, strategie și risc,
022 26 28 22,
anna.cebanu@mf.gov.md
Proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control pentru efectuarea decontărilor (număr unic 1008/MF/2023) Remis spre consultare publică Tatiana Nicolai,
Inspectoare principală,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 97,
tatiana.nicolai@sfs.md
Proiectul OMF cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a regulei generale anti-abuz Remis spre consultare publică Pavel Dima,
Şef adjunct Direcţie generală,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 98,
pavel.dima@sfs.md
Proiectul de lege pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar Remis spre consultare publică Ludmila Burduja,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici salariale,
022 26 27 49,
ludmila.burduja@mf.gov.md
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.92/2023 cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr.95/2021 Inițierea elaborării proiectului Șef direcție generală,
Direcția generală politici fiscale și vamale,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea Ordinului cu privire la aprobarea formularului Declarației "TBDSA 15" și a Instrucțiunii privind completarea acestuia nr.58 din 28.04.2015 Remis spre consultare publică Vitali Corsun,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 64,
vitali.corsun@sfs.md
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2024) Remis spre consultare publică Șef direcție generală,
Direcția generală politici fiscale și vamale,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul HG „Privind redistribuirea și repartizarea alocațiilor aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022 ” Remis spre consultare publică Tatiana Gherman,
Consultant principal,
Direcția politici salariale,
022 26 27 52,
tatiana.gherman1@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea unor HG pentru implementarea politicii bugetar- fiscale Remis spre consultare publică Iulia Melnic,
Șef direcție,
• Direcția impozite directe și reglementări internaționale,
022 26 27 88,
iulia.melnic@mf.gov.md
Proiectul OMF cu privire la modificarea Ordinului cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special "Factura fiscală" și a Instrucțiunii privind completarea acestuia nr. 118 din 28.08.2017 Remis spre consultare publică Vitali Corsun,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 64,
vitali.corsun@sfs.md

Pagini

Selectați categoria