Anunț privind organizarea consultărilor publice repetate

Principalele prevederi ale proiectului vizează:

-precizarea mandatului și competențelor BNM în domeniul macro-prudențial prin prevederea măsurilor și a instrumentelor macroprudențiale ce pot fi aplicate în vederea prevenirii riscurilor financiare sistemice;
-ajustarea cadrului legal aferent procedurilor administrative desfășurate de BNM, prin stabilirea unor derogări de la prevederile Codului administrativ și  termenele prevăzute de acesta pentru procedurile de control,  reieșind din specificul sectoarelor reglementate de BNM, precum și având în vedere  atribuțiile BNM în calitate de autoritate de rezoluție;
- consolidarea cadrului legal în partea ce ține de bunurile de proprietate publică deținute de către BNM, astfel încât să se asigure determinarea clară a modului de delimitare, transmitere către autorități sau instituții publice, precum și a modului de administrare a bunurilor imobile și mobile proprietate publică, ținând cont de statutul juridic al BNM de autoritate publică autonomă responsabilă față de Parlament.

 

Perioada: 
Vineri, 12 Aprilie, 2024 - 10:30 până Vineri, 26 Aprilie, 2024 - 17:00

Agenda publică

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Abonează-te la Agenda