Documente strategice

Documente strategice

Planul Național de Acțiuni pentru Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană,  pentru anii 2024-2027

- Hotărârea Guvernului 829 din 27.10.2023 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024 - 2027
 

- Hotărârea Guvernului 45 din 24.01.2024 privind modificarea Hotărârii Guvernului 829 din 27.10.2023 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024 - 2027
 

Programul de reformă economică
2024

Programul de reformă economică

Concluziile Comisiei Europene

 

 Concluziile Consiliului European (14-15 decembrie 2023)

 Raportul de extindere a Comisiei Europene pentru Republica Moldova (noiembrie 2023)

 Raportul analitic al Comisiei Europene pentru Republica Moldova (februarie 2023)

 Agenda de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova 2021-2027 (ultima actualizare 21 octombrie 2022)

 Planul de acțiuni pentru implementarea măsurilor propuse de către  Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare  a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (4 august 2022)

 Avizul Comisiei Europene privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (17 iunie 2022) 

 Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019 (30 decembrie 2016) 

 Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, semnat la 27 iunie 2014