Buget

Lun, 30/11/2020 - 19:04 |

Executivul a aprobat în cadrul ședinței de astăzi proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, elaborat conform cadrului legal și altor acte normative, care reglementează aspectele bugetar-fiscale. Documentul urmează să fie remis Parlamentului pentru examinare și adoptare. Vicepremierul Serghei Pușcuța a menționat că, proiectul de lege a fost elaborat luând în considerație impactul fără precedent al pandemiei COVID-19 și calamităților naturale din anul 2020 asupra economiei naționale: „Anul 2021 se așteaptă a fi un an de recuperare a pierderilor suportate în anul 2020. Totodată, repere...
Română
Lun, 30/11/2020 - 19:03 |

Membrii Cabinetului de miniștri au aprobat astăzi proiectul legii privind politica fiscală și vamală pentru anul 2021, care urmează să fie remisă Parlamentului pentru examinare și adoptare. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, proiectul de lege conține atât măsuri de diminuare a presiunii fiscale, cât și mecanisme noi de subvenționare, în vederea susținerii relansării economice: „Întreprinderea măsurilor complexe care rezultă din situația creată și care sunt direcționate spre susținerea mai multor domenii economice afectate continuă a fi o prioritate pentru Guvern. În acest sens,...
Română
Mie, 28/10/2020 - 16:11 |

Cabinetul de miniștri a aprobat în cadrul ședinței de astăzi Cadrul bugetar pe termen mediu 2021-2023 (CBTM), documentul principal în baza căruia urmează a fi elaborat bugetul anual. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, în anul curent, Cadrul bugetar pe termen mediu a fost elaborat pe fundalul impactului fără precedent al pandemiei COVID-19 și calamităților naturale asupra economiei mondiale și naționale: „Având în vedere circumstanțele excepționale legate de pandemia COVID-19 și secetă, incertitudinea economică și dificultatea de a produce o previziune macroeconomică și bugetară certă...
Română
Mar, 13/10/2020 - 17:35 |

Ministerul Finanțelor va aloca din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pe anul 2020, autorităților administrației publice locale, mijloace financiare în sumă de 647.833 lei pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat astăzi în cadrul ședinței Guvernului. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, de aceste compensații vor beneficia 4 persoane, identificate în baza deciziilor comisiilor speciale prezentate de autorităţile administraţiei publice locale și a titlurilor...
Română
Mie, 30/09/2020 - 16:42 |

Cabinetul de miniștri a aprobat în cadrul ședinței de astăzi Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2020. Potrivit documentului, veniturile încasate la bugetul public național au înregistrat 29,0 miliarde lei, ce reprezintă o diminuare cu 427,0 milioane lei sau cu 1,4 % în comparație cu perioada similară a anului 2019. Totodată, veniturile colectate de către Serviciul Fiscal de Stat au însumat 19,3 miliarde lei, cu 120,9 milioane lei sau cu 0,6% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019. Veniturile colectate de către...
Română
Joi, 03/09/2020 - 16:10 |

Membrii Cabinetului de miniștri au aprobat în cadrul ședinței de astăzi proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2020. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, factorii de bază care au determinat modificările operate sunt: ajustarea indicatorilor bugetari reieșind din prognozele ajustate a principalilor indicatori macroeconomici agreați cu experții Fondului Monetar Internațional, evoluția economiei naționale sub presiunea efectelor pandemiei COVID-19, dar și a calamităților naturale; necesitatea identificării resurselor suplimentare pentru programe de...
Română
Mie, 26/08/2020 - 11:28 |

Ministerul Finanțelor va aloca din Fondul de intervenție al Guvernului 25,344 milioane lei pentru acordarea indemnizațiilor unice angajaților instituțiilor medico-sanitare publice care în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu s-au infectat cu COVID-19. Potrivit Hotărârii Guvernului, de indemnizații unice în valoare de 16 mii lei vor beneficia 1584 de persoane angajate din instituții bugetare și instituții medico-sanitare publice care au contractat infecția COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Precizăm că, până în prezent 2168 de persoane au beneficiat de indemnizația...
Română
Mie, 12/08/2020 - 16:47 |

Executivul a aprobat în cadrul ședinței de astăzi alocarea mijloacelor financiare în sumă de 3,2515 milioane lei din Fondul de intervenție al Guvernului pentru lichiderea consecințelor unor situații excepționale, precum incendiu și ploi torențiale ce au avut loc pe teritoriul Republicii Moldova în perioada mai-iulie anul curent. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, mijloacele financiare vor fi alocate la 7 autorități publice pentru lichidarea consecințelor incendiului produs la 13 iulie 2020 în clădirea Inspectoratului de poliție Rezina, restabilirea drumurilor locale afectate de ploi...
Română
Mie, 12/08/2020 - 16:45 |

Ministerul Finanțelor va aloca din Fondul de intervenție al Guvernului 7,792 milioane lei pentru acordarea indemnizațiilor unice angajaților infectați cu COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței Guvernului. Potrivit Hotărârii Guvernului, de indemnizații unice în valoare de 16 mii lei vor beneficia 487 de persoane angajate în domeniul justiției, apărării, afacerilor interne, în sistemul medical și alte autorități/instituții bugetare și instituții medico-sanitare publice care au contractat infecția COVID-19 în...
Română
Mie, 12/08/2020 - 16:42 |

Guvernul a aprobat în cadrul ședinței de astăzi repartizearea din alocațiile aprobate în Bugetul de stat pentru anul 2020, mijloace financiare în sumă de 65,4913 milioane lei, inclusiv transferuri cu destinație specială – 64,525,8 milioane lei și alte transferuri cu destinație generală – 965,5 mii lei, în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor pentru implementarea prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, aceste măsuri sunt necesare în special în contextul reînceperii noului an școlar, pentru care...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Buget