Informații privind executarea bugetului de stat la situația din 30 noiembrie 2023

Mie, 27/12/2023 - 15:43 |

În primele unsprezece luni ale anului 2023, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit peste 56,7 miliarde de lei, fiind în creștere cu 8,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022. Încasările din veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat reprezintă circa 24,3 miliarde de lei, iar din cele administrate de către Serviciul Vamal – 31,6 miliarde de lei.

Cheltuielile au constituit 69,6 miliarde de lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2022, acestea sunt mai mari cu aproximativ 18%.

La finele lunii noiembrie curent, s-a înregistrat un deficit în sumă de 12,8 miliarde de lei. 

Informații exhaustive privind executarea Bugetului Public Național (BPN), care include bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), fondurile asigurării obligatorii de asistență medical (FAOAM) și bugetele locale sunt disponibile în raport.