Bugetul pentru anul 2024, aprobat în lectura a doua de Parlament

Vin, 22/12/2023 - 17:00 |

Bugetul pentru anul 2024, orientat spre susținerea domeniilor social, educație și dezvoltarea infrastructurii, a fost votat de Parlament în lectura a doua, în ședința din 22 decembrie 2023. Proiectul prevede alocări majorate pentru copii, inclusiv creșterea indemnizației la nașterea copilului, majorarea salariilor cadrelor didactice și dublarea burselor studenților de la facultățile cu profil pedagogic.

De la 1 ianuarie 2024, indemnizația acordată la nașterea copilului va fi majorată până la 20 de mii de lei, iar salariile cadrelor didactice din țară vor crește cu 15 %. De asemenea, vor fi majorate alocările pentru programul „Protecția familiei și copilului” și vor fi alocați bani pentru dezvoltarea satelor și orașelor, astfel încât familiile să beneficieze de condiții bune de trai acasă, iar copiii – de oportunități de dezvoltare. Suplimentar, va fi majorată alocația lunară a participanților la războiul de pe Nistru și din Afganistan, fiind alocate 82 milioane de lei în acest sens.

Potrivit proiectului de buget, rămân prioritare politicile de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, fiind alocate peste 197 de milioane de lei pentru finanțarea unui șir de programe. Acestea au drept scop dezvoltarea durabilă a IMM-urilor, extinderea acestora pe întreg teritoriul țării, în special în zonele rurale, crearea noilor locuri de muncă, implicarea mai activă a tinerilor și femeilor.

O altă prioritate este dezvoltarea continuă a sistemului de transporturi și infrastructură. În acest scop, în buget sunt planificate mijloace în sumă de 4 miliarde de lei, dintre care circa 1,4  miliarde de lei mijloace financiare din surse externe și 2,5 miliarde de lei pentru reparația și întreținerea drumurilor naționale și locale.

Pentru subvenționarea sectorului agricol, dezvoltarea rurală și integrarea sectorului agroindustrial național în economia europeană în bugetul pentru anul 2024 sunt prevăzute alocații în mărime de 1,6 miliarde de lei. De asemenea, vor fi alocate 322,1 milioane de lei pentru eficiența energetică, 601,5 milioane de lei destinate Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală, dar și 175 milioane de lei pentru promovarea politicilor în domeniul protecției mediului.

Proiectul de lege prevede o creștere de 4,4 % a veniturilor bugetului public național față de volumul precizat în anul 2023 și va constitui cca 107,2 miliarde de lei. Majorarea veniturilor va fi susținută de redresarea economică, de unele politici de stat de susținere a economiei, de măsuri ale politicii fiscale și vamale, precum și de o administrare mai bună a veniturilor. Cheltuielile se vor ridica la cca 123 miliarde de lei. 

Totodată, veniturile bugetului de stat se estimează în sumă de 66,6 miliarde de lei, iar cheltuielile în sumă de 82,2 miliarde de lei. Deficitul bugetului de stat se estimează a fi în limita de cca 15,8 miliarde de lei sau 4,6 % din PIB. PIB-ul va fi în creștere, comparativ cu anul curent, cu 3,5 %, atingând cifra de 342,1 miliarde de lei. În condițiile ameliorării situației din regiune, se anticipează o rată de creștere a economiei naționale de 3,5 %. 

La elaborarea proiectului bugetului pentru anul viitor s-a ținut cont de obiectivele Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, printre care reducerea durabilă a sărăciei, crearea locurilor de muncă bine plătite, stimularea investițiilor, asigurarea securității statului și a cetățenilor, reabilitarea mediului ambiant.