Principalele modificări în administrarea veniturilor bugetelor componente ale BPN în anul 2024

Marți, 02/01/2024 - 15:27 |

Ministerul Finanțelor informează despre principalele modificări în administrarea veniturilor bugetelor componente ale bugetului public național în anul 2024, operate în Modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2024, aprobat prin Ordinul Ministerului finanțelor nr.125 din 22.12.2023.

Astfel, începând cu 01 ianuarie 2024:

  • se exclude taxa de portabilitate a numerelor (codul ECO 142392);
  • taxele pentru resursele naturale (codurile ECO 114611, 114612 și 114614) se vor vira integral la bugetul de stat, în funcție de locul amplasării resurselor naturale, care se vor defalca în proporție de 50% la bugetul de stat și 50% la bugetul local;
  • contribuabilii, cu excepția celor înregistrați în UTA Găgăuzia, vor vira taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate (cod ECO 114110) și accizele la mărfurile supuse accizelor (cod ECO 114211, 114213, 114215, 114221, 114241, 114271) la bugetul de stat, la codurile IBAN corespunzătoare localității 0100;
  • contribuabilii înregistrați în UTA Găgăuzia vor vira taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate (cod ECO 114110) şi accizele la mărfurile supuse accizelor (cod ECO 114211, 114213, 114215, 114221, 114241, 114271) la bugetul central al UTA Găgăuzia, la codurile IBAN corespunzătoare localității 9601;
  • amenzile corespunzătoare codurilor ECO 143111, 143116, 143311, 143321, 143323, 143324, 143326, 143410, 143420, 143450, 143470, 143480, 143491, 143494 se vor vira la bugetul de stat, la codurile IBAN corespunzătoare localității 0100;
  • primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu şi la alte recompense (cod ECO 122100), amenzile aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat (cod ECO 143322) și amenzile contravenționale aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat (cod ECO 143325) se vor achita în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, la codurile IBAN corespunzătoare localității 0100.

De asemenea, codurile IBAN corespunzătoare pot fi generate pe pagina web a Ministerului Finanțelor (www.mf.gov.md) prin selectarea codului clasificației economice, raionului în care se află contribuabilul și codului statistic al localității contribuabilului, conform clasificatorului unităților administrativ-teritoriale (CUATM). În cazul achitării la clasificațiile economice cu un singur cod IBAN, la generarea acestora se va selecta codul statistic al localității 0100 sau 9601, după caz.