Informații privind executarea bugetului de stat la situația din 31 decembrie 2023

Vin, 26/01/2024 - 14:52 |

În doisprezece luni ale anului 2023, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit peste 64,6 miliarde de lei, fiind în creștere cu 9 % comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022. Încasările din veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat reprezintă circa 27,5 miliarde de lei, iar din cele administrate de către Serviciul Vamal – aproximativ 35,2 miliarde de lei.

Cheltuielile au constituit 80,7 miliarde de lei. Comparativ cu perioada similară a anului 2022, acestea sunt mai mari cu aproximativ 17,7%.

Executarea bugetului de stat, la finele anului 2023 s-a încheiat cu deficit în sumă de 16,1 miliarde de lei.

Informații exhaustive privind executarea Bugetului Public Național (BPN), care include bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), fondurile asigurării obligatorii de asistență medical (FAOAM) și bugetele locale sunt disponibile în raport.